Svenska Örtmedicinska Institutet Aktiebolag

Femineral – ett järn- och mineraltillskott som är effektiv vid lågt blodvärde

Blogginlägg   •   Aug 18, 2015 14:19 CEST

Femineral är ett patentskyddat örtpreparat som innehåller lättlösliga järnföreningar, mineraler och vitaminer samt adaptogenen rysk rot.

I studien deltog 50 kvinnor i fertil ålder som hade järnbristanemi. 26 kvinnor fick Femineral och 24 fick det andra järnpreparatet.

Femineral-gruppen fick 10 ml två gånger dagligen varav 15 mg var järn. Den andra gruppen fick 10 ml två gånger dagligen varav 20 mg var järn.

Studien pågick i fyra veckor och effekten av de båda produkterna utvärderades genom analys av järnnivåer, HB-värdet, antal röda blodkroppar, mental prestation av patienterna på dag ett och 28. Man bedömde också symtom på blodbristanemi, blek hudfärg, trötthet, irritabilitet, svaghet, förstoppning, sköra naglar, kalla händer och fötter, huvudvärk, blek hy och känslan av välbefinnande på dag 1, 7, 14 och 28.

Femineral-gruppen visade betydande förbättringar i blodhemoglobinnivåer och röda blodkroppar efter 28 dagar, vilket inte den andra gruppen hade.

Patienterna som tog Femineral visade bättre förbättringar i andra blodbrist symptom så som försämrad mental prestationsförmåga, blek hudfärg, trötthet, irritabilitet, svaghet, förstoppning, sköra naglar, kalla händer och fötter samt välbefinnande. Båda grupperna visade signifikanta förbättringar i serumjärnnivåer vid slutet av studien.

Minnestesterna visade att båda grupperna gjorde mindre fel vid slutet av studien men det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Åtta patienter i den jämförande gruppen och en i Femineral-gruppen upplevde att de kände sig dåsiga. Två personer kände av illamående och kräkningar i Femineral-gruppen.

70 procent av kvinnorna som tog Femineral upplevde ett ökat välbefinnande och lika många kände sig mindre trötta jämfört med den andra gruppen. 90 procent upplevde en minskad irritation. En bonuseffekt av Femineral är att hud, hår och sköra naglar får bättre kvalitet på grund av att produkten innehåller zink, selen och koppar.

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften: Scientia Pharmaceutica. 2008; 76: 725–742.