IL Recycling

Fler bilar ska återvinnas på rätt sätt

Blogginlägg   •   Nov 14, 2016 15:10 CET

I ett samarbete med Bilprovningen, BilRetur och BIL Sweden har Stena Recycling inlett ett arbete för att få fler att återvinna sina bilar på ett miljövänligt sätt, genom att informera bilägare om hur man går tillväga. Detta görs genom att tillhandahålla information till de bilägare som kommer till Bilprovningen.

Av informationen framgår hur man gör för att få sin bil omhändertagen på ett miljöriktigt sätt av en bildemonterare i BilRetur, som är ett nationellt nätverk av bildemonterare, där alla är miljöcertifierade. BilRetur tar kostnadsfritt emot uttjänta bilar (som är kompletta) vid anvisade mottagningsställen och samarbetar med de fragmenteringsföretag som tar hand om bilens restprodukter på ett miljöriktigt sätt. Stena Recycling medverkar i detta samarbete och säkerställer att material återvinns på ett korrekt sätt.

Årligen återvinns cirka 190 000 personbilar i Sverige. Parallellt med det finns hela 1,2 miljoner registrerade personbilar i Sverige som idag är avställda, vilket motsvarar nästan var fjärde bil. Många av dessa är bilar till salu hos återförsäljare, eller används bara under viss säsong, men en stor mängd av de avställda bilarna borde också återvinnas. Bilar som inte används men heller inte återvinns är varken bra för miljön eller samhället.