Famna

Fler idéburna organisationer ger bättre vård och social omsorg

Blogginlägg   •   Sep 27, 2010 16:08 CEST

Mikael Nestius, chefredaktör för Dagens Medicin välkomnar i sin ledare den 15:e september privata aktörer, men varnar för vinstmaximering och kortsiktighet när riskkapitalbolagen går in i vårdverksamheter. Jag välkomnar hans uttalande och instämmer fullt ut, men vill lägga till att detta gäller också för fristående skolor och social verksamheter.  Riskkapitalbolag och strävan efter dominans hänger ihop.

I utredningen om valfrihetssystem, liksom inom mångfaldsdelegationen och i andra sammanhang har man pekat på riskerna med att ett marknadssystem (om än planerat) riskerar leda till lokala oligopol och fåtalsdominans. Idéburna organisationer liksom mindre privata bolag får i sådana fall agera inom ramen för en konkurrenssituation präglad av de få och stora. Detta uppmärksammades under valrörelsen av utbildningsminister Jan Björklund och jag hoppas att han tar ett initiativ till att granska utvecklingen inom skolvärlden. Även socialminister Göran Hägglund har pekat på en liknande utveckling inom vård och omsorg. Regeringen och dess myndigheter har skäl och underlag för en bredare granskning av effekterna av de allt större koncernernas agerande på välfärdsområdet.

Ideella organisationer (föreningar och stiftelser) har under lång tid initierat initiativtagare, utvecklat och bedrivit hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning (förskolor, friskolor, folkhögskolor och högskolor). Mycket har förts över till kommuner och landsting, andra verksamheter finns kvar och många nya utvecklats. Sedan 80-taler har även privata företag etablerat sig som exempelvis vårdgivare, ofta genom företagsamma personer som önskat omsätta egna erfarenheter till praktik och själva beslutat om inriktning, mål och metoder. Möjligheten till egen ekonomisk vinst är en väsentlig del i lockelsen att starta eget men många gånger har just möjligheten till självförverkligande vägt tyngst.

Det finns en vinst för både enskilda och samhället med att verksamheter drivs av olika aktörer, med olika motiv och drivkrafter. På så sätt får vi fler och bättre brukaranpassade verksamheter. Vi underlättar en verklig valfrihet. Min erfarenhet säger mig att vård, skola och social omsorg mår bäst av att vinstmotiven väger lättare än önskan om att få förverkliga en idé och att möta människors behov av välfärdstjänster.

Vinstmaximering bör inte vara en ledande princip för den som skall stödja, hjälpa, vårda eller utbilda människor.