RISE Research Institutes of Sweden AB

För Sverige, mitt i tiden

Blogginlägg   •   Dec 01, 2013 08:44 CET

Jörgen Städje lyfter en allvarlig problematik i sin artikel ” Brist på realtid - ett gigantiskt hot” som publicerades på Techworld.idg.se den 14 februari 2015. För ett fåtal insatta är detta känt sedan länge, men för det stora flertalet är korrekt tid något man inte tänker på utan tar för givet. Om artikeln får endast ett fåtal fler att tänka om, så har vi kommit en lång väg.

Under 2012 hade svenska myndigheter i uppdrag att utföra en risk- och sårbarhetsanalys med avseende på sitt beroende av GNSS. Under den process som följde gick det upp för många att navigationssatelliter inte bara var en fråga om navigation, utan till stor del en fråga om tid. Resultaten var så allvarliga att MSB snabbt behövde få ut en rapport, som refereras till i artikeln. MSB skriver själva att den inte försöker täcka allt, utan ge exempel för att väcka tankar och förhoppningsvis ändra beteenden.

Det är egentligen inte fel på grunden i vår nationella tidhållning. Sverige ska följa UTC, med tillägg av 1 timme i normalfallet och 2 timmar under sommarhalvåret. Den svenska tidsskalan realiseras och upprätthålls av SP, och distribueras från pålitliga servrar hos SP och hos Netnod. Men, precis som Jörgen skriver, där slutar kraven på kvalitet. Användarna startar sin nyinköpta dator och hämtar tid från utländska servrar hos apple eller microsoft. Ibland tas tiden från sin teleoperatör genom 4G, eller från en GPS-antenn på taket. I ett flertal fall står den GPS-synkade klockan i en avskild del av datorrummet, och ingen observerar den lilla röda dioden som lyser ilsket för att berätta att synksignalen försvunnit.

Det minsta man kan begära är att varje systemansvarig tekniker följer Jörgens råd att synka sin tid mot en pålitlig ntp-server. Då har vi kommit en bra bit på väg. På SP jobbar vi dessutom med att kunna erbjuda autentiserad ntp-tid, som använder NTPv4 autokey. Tjänsten är under uppbyggnad och utvärdering, men vår hemsida http://www.sp.se/sv/index/services/time_sync/ntp/sidor/default.aspx uppdateras när förbättringar införts.

Per Olof Hedekvist

Sektionschef - Kommunikation

(Notera att publiceringsdatumet är 2015-03-26 och inte 2013-12-01, reds. anm.)