change2grow

Förändring kräver insikt och rätt fokus

Blogginlägg   •   Jul 17, 2013 16:36 CEST

Sommarledighet ger tid för reflektion och möjlighet till att få nya insikter. En chans att stanna upp och fundera på vem är jag, vart är jag på väg och varför?  Många menar att de som verkligen lyckas ofta är mycket fokuserade och helt kongruenta under sin resa.


Det är just därför som change2grow vill börja varje förändringsresa med att stanna upp, titta på målet och vilken väg som skall tas för att nå hela vägen fram. När nuläget är tydligt är det dags att fokusera på: hur gör man för att nå fram till målet så snabbt och effektivt som möjligt?

Att genomföra förändringar som påverkar människor och som skall leda till nya arbetssätt och nya beteenden kräver att man använder de kunskaper som finns om förändring.  Dessutom bör  varje steg tas med respekt och förståelse för de som skall leva förändringen.

Ett bevis för att förändring inte är enkelt syns i en Novus undersökning  under maj månad 2013 där man frågade chefer och medarbetare om deras inställning till förändringar. Attityden till förändringar var överlag negativ, färre än 20% av 277 chefer från hela Sverige kunde säga något positivt om förändringar och förändringstakten.

Exempel på chefernas kommentarer kring förändring:

”-görs utan eftertanke”

”-Väldigt påfrestande, både psykiskt och fysiskt. Jag jobbar inom vården där kraven på oss anställda blir högre medan resurserna mindre. Vi har hög korttidsfrånvaro vilket leder till, om möjligt, en ännu högre belastning!”

”-Rörigt, inte till det bättre”

”-Organisationsförändringarna genomförs alltid i samband med personalminskningar, vilket gör förändringarna negativa. Den ena organisationen hinner aldrig "landa" innan nästa förändring kommer, vilket skapar oreda.”

Ett viktigt steg är att skapa ett team av de som skall leda förändringsprocessen, en sammansvetsad ledning som kan se till att ledarskap och kommunikation är effektiv och tydlig i hela processen. Med förståelse för varandras olikheter, är det enklare att hantera svåra situationer.  Börja med en kommunikationsanalys av ledningen som då kan hantera kommunikation och medarbetarnas motivation mer effektivt.  När ledningen sedan är "uppvärmda och sammansvetsade" för att sätta igång en effektiv process, känner till målbilden och har en tydlig bild framför sig skapas förutsättningar för goda resultat..

Författaren:Kicki Molin bor i Stockholm och arbetar på change2grow som VD och konsult. Hon har ett förflutet som elitidrottare, anställd i olika chefsroller och som konsult. Erfarenheten av att leda två företag under uppköp gav insikter kring hur vi reagerar i förändring. Hon har sedan under flera år fortsatt att studera och arbeta med kommunikation, ledarskap, motivation och förändringsledning. 
Läs mer om förändringsledning på www.change2grow.se