Famna

Företagandets sociala mål

Blogginlägg   •   Nov 02, 2011 09:30 CET

Expressen har talat klarspråk om de ” dominerande friskolekoncernernas fusk med skolbibliotek” och om ”vikten av att vinstintresset hålls i strama tyglar, så att det inte går ut över eleverna” och finansmarknadsministern har lyft frågan om de privata företagens höga avkastningskrav och ifrågasatt dessa. I tider av stor ekonomisk oro och sociala problem är det rimligt att förhållandet mellan företagens ekonomiska och sociala mål diskuteras.

Det gör även EU-kommissionen, som under hösten tar flera initiativ för att utveckla ett mer socialt inriktat företagande oavsett drifts- och ägarformer men med särskild fokus på idéburna / sociala företag.  Under november håller EU en konferens på temat: Social Economy and Social Business (operators whose main objective is to have a social impact rather than make a profit or their owners or shareholders).  

Den svenska regeringen och den nya ledningen på näringsdepartementet bör ta ett ordentligt grepp om frågan kring marknadens sociala dimension och formera en politik som mycket tydligt tar sikte på den del av företagandet som oavsett associationsform, primärt har sociala ändamål, vars överskott huvudsakligen återinvesteras, arbetar med hög grad av delaktighet och medbestämmande och som ofta har en koppling till civilsamhällets organisationer.

Ett sådant initiativ kommer vitalisera diskussionen om företagandets roll och möjligheter och utmana de som sätter höga avkastningskraven främst till att också våga/vilja tala om marknadens sociala dimension.

Lars Pettersson
Generalsekreterare Famna