Nättidningen Payback / Payback Sverige

Försöker regeringen tysta Brå?

Blogginlägg   •   Nov 25, 2010 12:15 CET

Regeringen utreder Brå istället för polisen!

Regeringen har idag gett statskontoret i uppdrag att granska Brå:s verksamhet: "I dagarna ser regeringen till att det tas ett samlat grepp om statistiken inom rättsväsendet. Brottsförebyggande rådet är ansvarigt för den officiella kriminalstatistiken. Det är viktigt att statistiken håller hög kvalitet och är tillförlitlig. Regeringen ger därför Statskontoret i uppdrag att granska statistikens kvalitet och hur Brottsförebyggande rådets utvecklingsarbete fungerar".

Inte bara Payback är djupt kritisk till granskningen och ifrågasätter syftet. Den uttalade kritiken är att "Lite oklart varför, men mellan raderna går det att utläsa ett missnöje med den kriminalstatistik som Brå har presenterat genom åren. Kanske visar den inte på en ökad brottslighet i tillräckligt hög grad för att motivera regeringens kriminalpolitiska enögdhet som kräver fler poliser och hårdare tag".

Brå, organiserad brottslighet och mc-klubbarna

I det ovanstående yttrandet ligger mycket tänkvärt. Brå har länge gått emot strömmen och nyanserat polisens uttalanden om en ständigt ökad organiserad brottslighet. Ett polisiärt fenomen som inte styrks av vare sig statistik eller forskning. Men då polisen återigen söker stöd för än mer fantomresurser (pengar för att bekämpa hjärnspöken) och fler integritetskränkande lagar för att kunna utföra sitt arbete så är Brå en nagel i ögat på beslutsfattare och polismyndigheten. Utredningen kommer säkert på något sätt försöka att styra upp Brå och inordna dem i ledet som propagerar för utökandet av Sveriges verkliga statsmakts (läs: polisens)  befogenheter. Frågan är bara om Brå låter sig inordnas? Brå har hittills inte gett efter för påtryckningarna...

Så sent som den 11 oktober gick Brå-chefen Lars Korsell till motattack mot polisen i en artikelserie om mc-klubbar på Upplandsnytt. Han sa då: "Vår bild är nog den att de här mc-gängen är inte kriminella organisationer eller egentligen kriminella utan att det finns personer i gänget som är involverade i kriminalitet". Och vidare: "Brå hittar inget stöd i statistiken för att den faktiska grova organiserade brottsligheten ökat. Däremot har den förändrats med tillgång och efterfrågan".

Är det någon som tvivlar på att utredningen, med direkt sikte på Brå:s kriminalstatistik, inte har till uppgift att stävja Brå:s uppror och hävdandet av sanningen efter citerandet av just de uttalandena? Finns det någon som tvivlar på att det är Lars Korsells rakryggade uttalanden just om mc-klubbar och rörande det faktum att den organiserade brottsligheten inte ökar, som är den direkta orsaken till utredningen?

Finns det någon som tror på att det är rena tillfälligheten att Korsell gjorde sina uttalanden den 11 oktober i år och att en statlig utredning om Brå:s verksamhet och kriminalstatistik presenteras den 22 november?

Länkar: http://www.dn.se/debatt/regeringen-ska-granska-brottsforebyggande-radet-1.1212923
http://motpol.blogspot.com/2010/11/stenalderspolitik.html
http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/11/regeringen-vill-granska-bra-oklart.html

Brå:s senaste uttalande om bikerkulturen: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/braa-uttalar-att-mc-klubbarna-inte-aer-kriminella-493772

Peter Schjerva