Polarforskningssekretariatet

Första mötet för vetenskapligt rådgivande gruppen

Blogginlägg   •   Feb 15, 2016 10:04 CET

Polarforskningssekretariatet har inrättat en vetenskapligt rådgivande grupp, Scienctific Advisory Group (SAG). Gruppen har till uppgift att ge strategiska råd till myndigheten om forskning och forskningspolitik. De förväntas särskilt ge internationella perspektiv och erfarenheter.

– I en allt mer internationell polarforskning driven av internationella initiativ kommer gruppen ge myndigheten värdefullt beslutsstöd, säger Björn Dahlbäck, föreståndare för Polarforskningssekretariatet.

Gruppens första möte hölls 15 januari i Polarforskningssekretariatets lokaler i Rosenvik och gruppens rekommendationer kommer att publiceras när protokollet är justerat.

Den rådgivande gruppen består av:

  • Prof. em. Bengt Söderström, Lunds universitet, ordförande
  • Dr Susan Barr, seniorrådgivare, Riksantikvaren, Norge, och president för International Arctic Science Committee (IASC)
  • Prof. Jane E. Francis, Director, British Antarctic Survey
  • Prof. Konrad Steffen, Director, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL)
  • Prof. Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet, utsedd av Vetenskapsrådet 9 februari 2016
  • Ulf Jonsell, Polarforskningssekretariatet, sekreterare

På bilden, från vänster: Jane E. Francis, Susan Barr, Bengt Söderström och Konrad Steffen. Foto: Ida Kinner