MKFC Cloud Campus

Folkbildare, vad är det?

Blogginlägg   •   Nov 30, 2010 13:35 CET

Det finns ett problem med ordet 'folkbildare'. Är det någon som lite från ovan vet bättre än de simpla människorna och vänligt sprider sin goda bildning till massorna? Lite så kan det ha varit. Ordet har mer än hundra år på nacken och är färgat av gamla värderingar. De folkbildare som idag vänder näsan framåt istället för bakåt har gett det helt annan mening.

Folkbildning är alltid samtal, att utbyta erfarenheter, lära av varann. Genom att se sammanhang som människor lever i och förstå andras behov kan en folkbildare hjälpa till att hitta vägar till rätt kunskaper.

När MKFC utbildar lärare i Somalia bestämmer de själva vilka kunskaper som passar dem och barnen bäst, i sin egen livsmiljö. När vi jobbar på bynivå i Ghana är MKFC-teamet lokalinnevånare som inventerar hälsoproblem, frågar, samtalar och pekar på tänkbara lösningar. Som att tvätta händer och rena dricksvattnet.

En duktig folkbildare idag vet att varje människa är en global medmänniska. Vi använder internetbaserade verktyg för samtalen och lärandet, så att alla mobiliserar och förändrar där de bor, i sin autentiska miljö. Vardagen och världen är vårt jättestora skolhus! Förändring till en god värld för alla är vårt projekt!

Du som är folkbildare och fortfarande har näsan bakåt, vänd dig om och du kommer att bli mycket gladare!  Och du som inte vet vad du vill bli, satsa på att bli folkbildare, det är dagens och framtidens roligaste och viktigaste jobb!

Olle Lundberg