DNA Guide

Fråga om DNA: Kan mitt DNA förändras?

Blogginlägg   •   Dec 16, 2009 11:20 CET

Kan DNA förändras/påverkas under ens livstid och i så fall av vad/vilka faktorer kan ev. förändring/påverkan ske av, kan t.ex. sjukdom eller att man utsätts för olika typer av strålning eller kemikalier förändra en individs DNA? Är det i så fall obetydliga förändringar eller kan det var så pass att vid identifiering mot ett DNA-register så får man ingen matchning av personens redan registrerade DNA om personens DNA har förändrats?

Svar: Det är ovanligt att själva DNA-koden förändras, men det förekommer. Det kan hända om man utsätts för strålning eller vissa giftiga ämnen (t.ex. cancerframkallande ämnen). Cancer är en sjukdom som kan uppstå när vissa delar av arvsmassan försändras.

Det finns även någonting som kallas för genterapi vilket innebär att man förändrar DNA-koden på ett kontrollerat sätt för att rätta till en genetisk sjukdom eller skada. Denna teknik har mycket stor potential för att bota många olika sjukdomar, men i dagsläget är det mycket långt kvar innan den kommer att användas praktiskt i vården.

Man ska också komma ihåg att en förändring i DNA bara kan ärvas till eventuella barn om förändringen sker i könscellerna. Sker förändringen i någon annan av kroppens celler stannar förändringen där.

Däremot är det vanligt att olika gener och delar av vårt genom är aktiva under olika perioder och situationer. Därför är det alltid ett viktigt samspel mellan våra gener och den miljö vi utsätter oss för.

Det är väldigt liten sannolikhet att DNA skulle kunna förändras så mycket att identifiering försvåras. Det beror på att eventuella förändringar bara sker i en cell åt gången, men när man jämför DNA samlar man in DNA från många olika celler.

Har du frågor kring DNA? Skicka i så fall din fråga till info@dna-guide.com så svarar vi på den här på bloggen.

Du kan också läsa inlägget om DNA-förändringar på DNA-Guides hemsida.

Följ DNA-Guides blogg direkt på www.dna-guide.com/blogg. DNA-Guide erbjuder sedan starten 2008 säkra och integritetsskyddade personliga DNA-tester med tillhörande informationstjänster via www.dna-guide.com