Euro PFC

Frågor och svar om Forska&Väx 2012

Blogginlägg   •   Mar 04, 2012 17:18 CET

1. Vem kan söka?

Små och medelstora företag inom alla branscher som vill stärka och utveckla nya produkter, processer och tjänster.  

2. När är nästa ansökningstillfälle?

Den 30 maj med sista dag att lämna in ansökan den 29 augusti 2012. 

3. Hur mycket pengar?

För forsknings- och utvecklingsprojekt (Erbjudande A) kan max 5 miljoner kr sökas. För förstudie, verifiering eller mindre forsknings- och utvecklingsprojekt (Erbjudande B) kan max 500 000 kr sökas. 

4. Hur ansöker jag?

Skapa ett användarkonto i VINNOVAs ansökningsportal Intressentportal. Du får då tillgång till hela ansökningsformuläret som du kan skriva ut och använda i förberedelsearbetet. Se VINNOVAs hemsida för mer information: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Hur-man-ansoker/Guide-till-ansokningsprocessen/

5. Går det bra att skriva ansökan på engelska?

Det går bra även om VINNOVA föredrar svenska. 

6. Kan ett företag skicka in en ansökan för erbjudande A samt en för erbjudande B inom samma ansökningsomgång?

Nej, enbart en ansökan får skickas in per ansökningsomgång.

7. Uppfyller enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar eller intresseorganisationer grundkraven för Forska&Väx?

Nej. 

8. Är det ett krav att det sökande företaget samarbetar med universitet eller forskningsinstitut?

Nej.  

9. Kan man få en förhandsgranskning av ansökan innan man skickar in?

Nej, och det beror både på att det är resurskrävande samt att VINNOVA kommer i en konstig roll att först förhandsgranska och ge råd för att sedan bedöma den justerade ansökan.  

10. När får jag besked om mitt företag får finansiering eller ej?

Normalt inom 2 månader efter stängning av ansökningsgången.