Itello AB

Frågvisa konsumenter driver ökad transparens

Blogginlägg   •   Maj 03, 2016 10:31 CEST

Vi ser allt fler exempel på köpare som kräver svar från bolagen på vad det är de köpt, vad det är de betalar för samt till vem eller vilka aktörer pengarna går till. Som konsument kan man uppleva pensionssparande som en svårgenomtränglig träskmark Nu håller köparna på och ta makten även inom livförsäkringsområdet, precis som de gjort inom andra områden. 2012 lyfte vi fram bloggen Finanskvinnans Funderingar som ett exempel på hur köparna tar makten. Våren 2016 avslutade hon sin blogg och investerade pengarna i en bostad - under tiden fick hon knappt 2 500 000 besök på sin blogg. Vi ser Nordnets Shareville som en värdig uppföljare för den som vill ha förslag på placeringar

Frågvisa konsumenter skaffar sig kunskap
Nu ser vi en ny typ av bloggare inom pensionssparandet. Kristina Althoff, som ligger bakom bloggen Pensionsträsket - Nu tar jag tag i ångesten, är ett av flera exempel på personer som för egen räkning undersöker och ifrågasätter livförsäkringsbranschen. Genom att vara helt oberoende skapar de undersökande köparna en helt annan trovärdighet än aktörernas egna bloggar. I ett av de senaste inläggen undersöker Kristina avgifterna genom att använda aktörernas digitala kanaler. Hon vill städa upp i sitt eget tjänstepensionsträsk och ställer en rad relevanta frågor. Figuren nedan visar de årliga avgifterna för tre olika fondtyper hos sex av aktörerna i ett inlägg från 27 april 2016.

Gå till artikeln på Itello Insights för att se diagrammet!

Vi blir såklart lite stolta när de bolagen med lägst avgifter även är våra kunder. Läs hela Kristinas blogginlägget här!

Men

Distribution kostar
Varken AMF, Brummer eller Nordnet har bankkontor som distributionskanal. Swedbank och Handelsbanken har både bankkontor och högre fondavgifter. Generellt sett finns det fyra distributionssätt, via bankkontor, via förmedlare (egna, anslutna eller oberoende), valcentraler eller egen ”internetbutik”. Många aktörer använder flera kanaler medan ex. Alecta och AMF nyttjar valcentraler.

Förutom fondavgifterna har aktörerna av hävd plockat ut en avgift för paketeringen av sparandeprodukten. En kapitalförsäkring kan sakna avgift hos vissa men kosta upp till 1,2 procent per av kapitalet hos andra. Förstår kunderna vad de betalar för? Knappast. Vilken avgift aktörerna tar borde vara en av de centrala frågorna som Kristina reder ut i sitt pensionsträsk.

Differentierade avgifter
På något sätt bör aktörerna få ersättning för kostnaden av distributionen, Men är det rimligt att en bankkund som enbart använder bankens digitala kanaler ska behöva betala kostnaden bankkontoren? Vad skulle hända med fondavgifterna om de differentierar dem? Det är fullt möjligt att ha olika fondavgifter även för samma fond, det har vi sett exempel på tidigare.

Transparens ger förtroende
Kristina och ni andra som vill förstå hur pensionssparande egentligen fungerar – fortsätt med det!
Vi på Itello kommer att fortsätta att utveckla vårt affärssystem för det långsiktiga sparandet så att alla får möjlighet till riktigt låga avgifter genom hög automatisering av de interna processerna och stor förmåga att stödja digitaliseringen som branschen står inför. Förutom det fortsätter vi att stödja aktörerna att leva upp till de allt hårdare och omfattande regelverk som de måste följa. Detta genom att säkra full spårbarhet av alla transaktioner vilket i sin tur ger möjlighet till god uppföljningen av regelverken.

Oberoende information, utbildning eller marknadsföring?
Många av branschens aktörer driver bloggar i egen regi i syfte att informera, upplysa och utbilda köparna/försäkringstagarna. Men i många fall känner kunderna att de inte fullt ut kan förlita sig på att aktörerna i dess informationsgivning och att de inte alltid agerar för kundens bästa. Här ser vi att oberoende konsumenter via sociala medier kommer att kunna spela en viktig roll genom att ställa rätt frågor till branschen och tvinga bolagen till ökad transparens med större möjligheter att jämföra olika produkter och sparandeformer. Det finns en del bloggar och några fördrar att synas på Twitter. Här är en lista på några av de aktörer och deras bloggar om tryggandet (sparande och försäkring) som identifierat:

Säljare
AMF - Pensionsbloggen
Alecta - Tjänstepensionsbloggen
Folksam - Trygghetsspanarna
Handelsbanken - Bloggar om placeringar
Max Matthiessen - har ett nyhetsrum, mest om placeringar
Nordnet - Nordnetbloggen
Nordea - har flera bloggar, dock inte om pension
Söderberg & Partners - Bloggar
Swedbank - bloggar om ekonomi
SEB - Green Room - om företagande

Oberoende aktörer
Konsumenternas - Försäkringsbloggen
Collectum - Prata pension
DN - Dn.se/Pension
SvD - Pensionsartiklar

Köpare/konsumenter
Kristina Althoff - Pensionsträsket - Nu tar jag tag i ångesten

Har du tips på ytterligare några pensions eller trygghetsbloggare - maila oss så samlar vi dem på ett och samma ställe.

http://ekonomi-blogg.blogspot.se/ har samlat en del bloggare men inte specifikt om tryggandet.

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.