Poolia

Från grupp till team

Blogginlägg   •   Aug 29, 2012 15:55 CEST

När Carl Möller, divisionschef på Bromma Conquip, ville utveckla och stärka sin arbetsgrupp så kontaktade han Poolia Lead. Resultatet blev bättre än han ens kunnat gissa.

– Förståelsen för varje medarbetares potential är ovärderlig i det dagliga planeringsarbetet.

Bromma Conquip är ett företag som levererar utrustning för containerhantering. Företaget ingår i Cargotec som är en global aktör med 8000 anställda världen över.
Carl Möller, chef för After sales på Bromma Conquip, kontaktade Poolia Lead när han insåg att han ville ta ett nytt grepp för att förbättra sin arbetsgrupp.
– Gruppen behövde vidareutvecklas och jag ville göra något som stärkte både gruppen och individerna i den. Jag ville helt enkelt få gruppen att bli ett team – som drog åt samma håll.
Carl Möller valde bland flera olika lösningar och leverantörer. Hans slutliga val föll på Poolia Lead.
– Poolia Lead förstod snabbt våra behov och paketerade tjänsten på ett bra och lättillgängligt sätt. Deras specialistkunskap förenat med förmågan att anpassa sig till verksamheten gjorde valet lätt.

Ny insikt och förståelse
Birgitta Dahlmark är Business Development Manager på Poolia Lead. Hon berättar att upplägget bestod av dels en individuell del, dels en workshop med hela arbetsgruppen.
– Först gjordes en så kallad individuell resursanalys, där vi analyserade varje medarbetares styrkor, utvecklingsområden och värderingar. Sedan fick alla en gedigen feedback för att på så sätt öka sin självkännedom.
Den efterföljande workshopen var skräddarsydd för Bromma Conquip.
– Genom den gemensamma workshopen får gruppen insikt och förståelse för hur de enskilt och tillsammans påverkar teamets gruppdynamik genom sina olika egenskaper, förklarar Birgitta Dahlmark.
Fokus för workshopen låg på fyra viktiga grundpelare när man ska bygga ett framgångsrikt team – kommunikation, resursoptimering, målstyrning och målprogrammering. Bland annat arbetade gruppen fram en gemensam handlingsplan för hur de ska nå sina mål.
– Det var en handlingsplan som alla var engagerade i, och detta engagemang har hållit i sig. Vi är nu ett team som samarbetar mer och förstår varandra bättre – vi har fått en helt ny plattform att gå vidare med, säger Carl Möller.

Stora synergieffekter
Utöver det initiala syftet har arbetet gett andra positiva synergieffekter. Synergieffekter som i sig skulle ha varit tillräckliga för att köpa tjänsten, berättar Carl Möller.
– Jag har fått allt som Poolia Lead utlovade och mycket mer därtill. Inte minst har jag i dag större förståelse för den potential som finns i gruppen – om den bara tillvaratas rätt.
Dessa nya kunskaper använder han bland annat när det är dags att nyanställa.
– Nu tänker jag inte bara på individuell kompetens, utan också på att välja in personer utifrån egenskaper som främjar gruppdynamiken.

”Vi har fått en helt ny plattform att gå vidare med”