Backup Call

Från långstidsarbetslös till framgångsrikt företagande

Blogginlägg   •   Sep 01, 2010 13:25 CEST

Från långstidsarbetslös till framgångsrikt företagande

I fas tre kan strukturer som stödjer skapande av ‐ och förutsättningar för ‐ nyföretagande skapas hos vissa anordnare med särskild kompetens inom nyföretagande och entreprenörskap, som till exempel Jobbfabriken. Individerna i fas tre saknar sällan idéer för företagande inom olika branscher. Genom kunskapsanalys, sammansättning av rätt kunskapsteam där deltagarna kompletterar varandra kompetensmässigt, samt tillförsel av metodisk projektledning av anordnarna, förstudier, marknadsanalyser, framtagande av produkter och tjänster, skapas förutsättningar för företagande som inte bara tar den långtidsarbetslöse ur sin arbetslöshet, utan som också framgångsrikt kan skapa nya jobb och en ny arbetsmarknad.

En framgångsrik modell för ett framgångsrikt företagande fungerar på följande sätt:

1. Formulera en idé, en projektplan och affärsplan med mål, syfte, marknadsanalys, marknadsplan, försäljningsstrategi, handlingsplan, tidplan och begränsad budget. Det ska tydligt framgå hur projektet är tänkt att leda till skapande av nya jobb.

2. Presentation inför en jury med erfarna entreprenörer och näringsidkare som ger råd för att stärka möjligheterna att lyckas.

3. Sammansättning av rätt kunskapsteam som krävs för att klara genomförande av projektplanen.

4. Utformning av produkt, tjänst, marknadsplan och skarp testförsäljning med stöd från handledare. Genom hinderanalys och åtgärd utvecklas projektet ständigt i rätt riktning.
a. Det primära målet bör vara att komplettera arbetsmarknadens utbud med nya produkter och tjänster som ännu inte etablerats.
b. Om tjänsten eller produkten konkurrerar med befintlig arbetsmarknad, ska pris och servicegrad motsvara arbetsmarknadens villkor. Inga konkurrensfördelar genom låg ersättning får finnas.

5. När projektet genererar intäkt på arbetsmarknadens villkor omvandlas eventuella överskott till lön som motsvarar arbetsmarknadens och fackförbundens lönerekommendationer.
a. De antal dagar där lön utbetalas, dras bort från försäkringskassans ersättning till projektmedlemmen.

6. När projektet genererar tillräcklig intäkt för att projektmedlemmarna ska kunna skapa egen försörjning kring det, antingen i ett socialt företag eller med annan bolagsform, klipps banden med Fas tre – gruppen har nått sitt mål och har skapat nya jobb.
a. Alternativt är tjänsten eller produkten tillräckligt intressant för en annan arbetsgivare, då projektmedlemmar blir anställda och på så vis når målet och går ur jobb och utvecklingsgarantin.

Läs mer i Jobbfabrikens pressmeddelande "Förändring av förordning".

Ivan Daza, grundare Jobbfabriken och Blatterförmedlingen.