IL Recycling

FRÅN PAPPER TILL TEXTIL OCH PLAST – KLARAR MAN OMSTÄLLNINGEN?

Blogginlägg   •   Jul 05, 2013 09:25 CEST

Skogsindustrins nya kläder var namnet på det seminarium som jag deltog i under torsdagens lunch. Seminariet handlade om skogsindustrins omställning till bl.a. textilproduktion. Jan Jörnmark, professor i ekonomisk historia på Chalmers, berättade att den omvandling som skogsindustrin befinner sig i inte är något nytt eller ens något unikt. Han visade olika exempel från historien och menade att kraften att åstadkomma förändring för drabbade orter måste komma inifrån, med eget driv och att ta vara på den kompetens man har. Ingen kan komma utifrån och fixa det.

Projekt skogen 2.0 presenterades, som är ett stort samarbetsprojekt mellan bl.a. Vänersborgs kommun, Chalmers, Borås Högskola, Holmen m.fl. Syftet med projektet är att skapa ett centrum för textilåtervinning på den plats där Vargöns pappersbruk tidigare låg. I det här projektet har även vi på IL Recycling en roll genom bl.a. den insamlingspilot för textilier som vi just nu genomför i Örebro.

När det gäller nyproduktion av fiber för textilproduktion så berättade Leif Brodén om de projekt som han var delaktig i under sin tid som VD för Södra.

Cellulosafibern används som ersättning för bomullsfibern som står inför en utmanande framtid p.g.a. hög vattenförbrukning vid produktionen, kemikaliefrågor m.m. Att använda cellulosafibern för textilproduktion är i sig inte något nytt, det har funnits tidigare t.ex. Svenska Rayon. Det som är nytt nu är råvarutillgången som gör det möjligt nu samt imagefrågan nu jämfört med förr. Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det stora fördelar.

Hur ska man då klara behoven av omställning? Panelen konstaterade att man måste ha ett tvärvetenskapligt arbetssätt samt att man måste skapa arenor för möten, där man kan åstadkomma kunskapsöverföring.

/ Lars-Gunnar Almryd