Mikael Elias Gymnasium

Framåt i första hand, möjligtvis i sidled emellanåt men faktiskt aldrig bakåt

Blogginlägg   •   Feb 19, 2013 11:54 CET

Ett fungerande samhälle vilar enligt Douglass North (SNS förlag, 1993) på stabila institutioner som ger struktur åt vardagslivet, minskar samhälleliga transaktionskostnader och fungerar som vägledning och rättesnören för mänsklig samvaro. Han hävdar vidare att rättssäkra institutioner är en förutsättning för samhällens varaktighet och utveckling över tid.

Skolan är - oavsett huvudman - en statlig institution vars uppdrag i samhället inte enbart handlar om utbildning och utveckling, utan även om att fungera som en sammanhållande samhällelig ryggrad.

Hur bär vi då samhället på våra axlar inom Mikael Elias Gymnasium?

Genom att göra skillnad. Från den första ögonkontakten vid ett öppet hus eller en mässa till sena kvällsamtal när livet går mer ned än upp, från positiv respons på en tanke eller ett arbete till ett vägledande samtal om etik och moral. Från föreläsningar, projektarbeten, laborationer och busiga skolaktiviteter till mentorsamtal och vägledningssamtal, ödesmättad betygssättning och tårdrypande student.

Under ett av våra Öppna Hus hade jag möjlighet att samtala med ett antal av våra driftiga UF-företagare i Stockholm. Confidence, BottlesUp, CaseincaseSporkkungenUSB Battery och Tubnyckeln är några av Mikael Elias unga företagare som med kreativitet och entreprenörskap har börjat gjuta avtryck utanför skolan. Likaså våra elever som just nu är i Uganda för att göra en jämförande studie av småskaligt jordbruk i Uganda och Sverige med  fältarbete tillsammans med personal hos Vi-skogen.

Ett annat sätt att bära upp samhället på våra axlar är att gå före. “Forskning lyfter” är Skolverkets utvecklingsinsats 2013 med fokus på begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken. Under våren kommer ett antal konferenser genomföras på olika platser i Sverige och det känns oerhört roligt att vår skola i Göteborg är inbjudna som ett lärande exempel på detta.

Lyckas vi då alltid? Nej. Men tillräckligt ofta för att 84% av våra tidigare elever flera år efter sin student uppger att de skulle rekommendera sin skola till någon som ska börja på gymnasiet. Våra fd elever uppger också att de är mycket nöjda med sin utbildning, att relationen till lärarna och deras engagemang var mycket bra, att undervisningen höll hög kvalitet och att stämningen var god. De 74% som studerat vidare tycker att tiden på Mikael Elias Gymnasium förberett dem väl för högre studier.

Vi vänder oss till Dig som vill vidare. Mycket vidare. Detta handlar dels om vårt koncept, att vi ska utgöra ett studieförberedande gymnasiealternativ med teoretiska förtecken och vetenskapliga grunder för studiemotiverade elever med högre studier som mål. Det handlar också om att vi, både som individer och organisation, ständigt är och vill vara i rörelse. Framåt i första hand, möjligtvis i sidled emellanåt men faktiskt aldrig bakåt.

I dagarna har tusentals niondeklassare precis gjort sina val inför gymnasiet. Inom Mikael Elias Gymnasium fylls vi med glädje och förväntan inför alla de nya unga individer som vi ska få möjlighet att följa en bit på vägen under de närmaste tre åren. Genom utveckling, påverkan och personlig kontext hoppas vi kunna stärka dem som demokratiska och engagerade samhällsmedborgare, som en dag lämnar oss med oändliga valmöjligheter framåt i livet och en gedigen tro på sin egen förmåga och sin unika plats i tillvaron.

Carina Hall, bitr. verksamhetschef på Mikael Elias Gymnasium
08-794 42 52, carina.hall@academedia.se