PR Text&Bild

Framtiden inom lager och logistik

Blogginlägg   •   Aug 27, 2019 09:27 CEST

Ett lager inryms oftast i en rymlig lokal i vilket man förvarar lagervaror. Oftast ligger lagerlokaler i anslutning till en stor butikslokal, verkstad eller kontorslokal. Det kan vara antingen företag eller privatpersoner som hyr in sig i lagret, helt eller delvis. 

Vi är beroende av import

Merparten av alla människor i Sverige är (mer eller mindre) beroende av importerade varor; mat, elektronikprylar, idrottsartiklar mm. En del av dessa varor produceras i Sverige men många av dem har kopplingar även till andra länder. 

För att alla de varor vi importerar ska hamna på rätt plats vid rätt tidpunkt krävs lagerhantering och omfattande logistik. Därmed även arbetskraft som på ett effektivt och säkert sätt ser till att varorna hanteras enligt rådande lagar och regler.  

Med tanke på internethandelns ökning under senare år (ganska ofta med varor som producerats i Kina eller andra delar av världen) höjs nu röster för ökad medvetenhet och transparens när det gäller spårbarhet. 

Att kunna spåra en produkt och kontrollera så att denna uppfyller de krav som finns avseende tillverkningsprocessen blir allt viktigare. Dock är det en komplicerad process, men målet är ändå att utarbeta någon form av global standard. Något som bland annat efterfrågats av Tullverket (artikel från SVT).

Alla yrkeskategorier behövs

Allt från orderplockare till truckförare, hamnarbetare, logistiker, speditörer, budbilsförare med flera kategorier behövs för att hela "the supply chain" (kedjan) ska fungera. Mycket av arbetet är varierande och man kan ha sin dagliga arbetsplats på ställen som åkeriföretag, lastbilscentraler, hamnar, godsterminaler, lagerlokaler och kontor. 

En person som arbetar med lager och logistik har generellt sett till uppgift att transportera olika föremål, ofta med hjälp av diverse hjälp- och drivmedel, och arbetar ofta under tidspress. 

Att vara stresstålig och flexibel är därmed två viktiga egenskaper för en person som önskar arbeta inom detta yrkesområde. 

Men även om arbetet ofta är förenat med tidspress och fysisk belastning är det i mångt och mycket ett varierande och stimulerande yrkesområde, som är under ständig utveckling och därmed i behov av arbetskraft.