Frihetspartiet

Frihetspartiet vill införa ett straffrättsligt tjänstemannaansvar

Blogginlägg   •   Feb 12, 2010 00:45 CET

Frihetspartiet skall verka för att införa ett straffrättsligt tjänstemannaansvar inom all form av offentlig verksamhet. En Medborgarombudsman inrättas för ändåmålet att driva de förfördelades sak i rätten samt med jurisdiktion att även självständigt driva rättsfrågor i ärendet.

Frihetspartiet vill införa ett straffrättsligt tjänstemannaansvar, på alla nivåer och inom samtliga former av offentlig verksamhet. Den ”offentliga immunitetet” som tjänstemän länge kunnat rida på skall avskaffas. Inga befattningshavare skall längre undantas från risken att straffas för inkompetens eller felhandlingar i tjänsten. Vid exempelvis JO-anmälningar idag undantas ledamöter ur riksdagen, regeringen, kungahuset med flera. Frihetspartiet skall verka för att inga som helst tjänstemän eller personer, oberoende ställning, längre skall vara undantagna från ett personligt, straffrättsligt ansvar för sina handlingar.

Jag vill här ta ett dagsfärskt exempel direkt ur verkligheten. En 19-årig kvinna misshandlas så svårt att hon med största sannolikhet kommer att få bestående men och trots att händelsen ägde rum för över tre månader sedan har polisen fortfarande inte kunnat förhört kvinnan då hon är så svårt skadad att hon helt enkelt inte kan prata.

Några dagar före misshandelstillfället anmälde kvinnan samma person för våldtäkt. Polisen förhörde kvinnan i ärendet men glömde videofilma förhöret. Chefsåklagare Pär Andersson uppger för Kristianstadbladet att: ”Det är naturligtvis en brist i polisutredningen”!!

Det som slår en när man läser om fallet är den totala brist på empati för offret samt en till ytterlighet arrogant och nonchalant inställning till ett så uppenbart misstag att det omedelbart borde leda till åtal och fällande dom, under ett straffrättsligt ansvar för en tjänstemans underlåtelse att på ett förtjänstfullt sätt fullgöra sina arbetsuppgifter. Det som också skulle kunna kallas ”kriminell inkompetens”.

Frihetspartiet vill också att det inrättas en medborgarombudsman (MO) till vilken allmänheten kan anmäla uppenbara misstag begångna av tjänstemän. MO skall vidare, utan kostnad för den enskilde kunna driva ärenden till och under rättsförhandling. Slutligen skall MO också självständigt kunna fatta beslut om att driva ett fall även om en direkt anmälan mot en tjänstemans felhandlingar saknas.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet