Prowear AB

Vår leverantör Fristads Kansas arbetar med Fair Wear Foundation.

Blogginlägg   •   Feb 01, 2013 11:46 CET

Fristads Kansas tror: ”att man måste börja hos sig själv för att förbättra världen”. Det är därför de arbetar med Fair Wear Foundation. Företag med etiska perspektiv kan hitta deras sortiment i vår webshop.

Fair Wear Foundation är ett icke vinstdrivande och oberoende flerpartsinitiativ som verkar för goda arbetsvillkor inom varuproduktion. Tillsammans säkerställer de att sina leverantörer inte diskriminerar sina anställda eller använder sig av tvångsarbete eller barnarbete.

Alla arbetare ska ha skäliga löner och arbetstider, en säker arbetsmiljö och juridiskt bindande arbetsvillkor. Resultaten av Fair Wear Foundations granskningar offentliggörs på organisationens webbplats varje år.

Lär er mer om Fair Wear Foundation genom deras informationsvideo: