Vimeddjur.se

Full delaktighet för alla? Assistanshundar, allergi och rädslor (lindaskronika.vimeddjur.se)

Blogginlägg   •   Aug 24, 2015 13:00 CEST

Av vilken anledning de blev nekade framgår inte, men det låter helt klart som ett fall av funkofobi – rädsla eller hat mot personer med funktionsnedsättning (eller funktionsvariation/funktionsförutsättning, som man har börjat använda numera och som jag tycker är betydligt bättre). Folk hittar ju som bekant på alla möjliga anledningar för att kunna diskriminera sådana som inte är som dem.


Men om vi utgår från att orsaken till nekandet av assistanshundar är hänsyn till andra människor, hamnar det i ett annat läge tycker jag. Vem är det som inte får diskrimineras? Både allergiker och hundrädda personer blir ju begränsade i sin frihet när det finns hundar i närheten, i synnerhet om det är flera assistanshundar på samma ställe. Restauranger och caféer, såväl som andra offentliga ställen, ska tillåta att besökare har med sig ledar-, service- eller signalhund, annars är det diskriminering. Självklart ska den som på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom behöver en hund med sig överallt, kunna ta med sig denne. Hunden ska ju ge föraren trygghet och frihet att röra sig som andra. utan att behöva vara beroende av en annan människa hela tiden. Och så länge det finns vissa avdelningar i de offentliga lokalerna borde det inte vara några problem, då behöver ju pälsdjursallergikerna inte vistas just där. Det är ju av samma anledning som det finns djuravdelningar i kollektivtrafiken. Men hundförare, i synnerhet ledarhundsförare, gnäller för att hen måste sitta i hundvagn på tåget.

En pälsdjursallergiker tål inte en hund bättre för att det är en assistanshund, och en hundrädd person blir kanske inte mindre rädd även om de ser att hunden är i tjänst och därmed vet att den inte gör hur som helst. Om en allergiker inte kan gå vart hen vill så är hen lika diskriminerad som den funktionshindrade hundföraren som inte får gå vart som helst med sin hund. Så, är det verkligen förenligt med antidiskrimineringslagstiftningen att tillåta assistanshundar överallt? Eftersom det är så självklart att ingen ska diskrimineras så tycker jag det är märkligt att man inte har hittat en lösning på detta lilla dilemma; assistanshundar som är icke allergiframkallande. Det finns en hel del sådana raser. I annat fall kanske det är dags att börja avla fram sådana hundar med de egenskaper och förmågor en assistanshund ska ha? Detta skulle ju också vara mycket positivt för den som både är i behov av en assistanshund och är pälsdjursallergiker!

Visserligen sägs antalet människor som är allvarligt pälsdjursallergiska vara väldigt litet, samt att mediciner hjälper. Och det är knappast någon nyhet att vi ständigt exponeras för olika allergener överallt, så frågan är varför just pälsdjuren står i skottlinjen på det här sättet? Men, om man använde nakenhundar eller andra raser som inte avger allergikänningar så skulle huvudargumentet för att inte tillåta assistanshundar bli verkningslöst; ingen skulle kunna säga att hundar inte får vara där på grund av allergirisken. Rädslor, kulturella motsättningar mot hund och allehanda diskriminering mot funktionshindrade personer kommer ju tyvärr inte att försvinna, men man kan jobba med den här frågan på ett annat sätt. Och vad gäller hundrädsla och den allmän okunskap som finns om hur man beter sig mot hundar i allmänhet och om assistanshundar i synnerhet, bör det satsas mycket mer på utbildning t ex genom temadagar och hundkunskap på skolschemat, där assistanshundskunskap ingår. Det är rena rama barbarin att inskränka på friheten för en grupp människor till förmån för andra. Vi vill väl alla ha ett samhälle med fri rörlighet för alla grupper? Vi tycker väl det är självklart med full delaktighet för alla?