Poolia

Gasa eller bromsa – så hittar du rätt i prognosdjungeln

Blogginlägg   •   Mar 25, 2013 14:20 CET

Vi drunknar i prognoser om allt från morgondagens börsklimat till nästa års arbetslöshet och ränta. Men vilka prognoser ska du lyssna på för att kunna ta rätt beslut för ditt företag?

Prognoserna duggar allt tätare när analytiker från världens alla hörn tävlar om vår uppmärksamhet i mediebruset. Vem kunde tro att huspriserna i Florida kunde vara så viktiga för svensk ekonomi? Eller traktorförsäljningen i Östeuropa? Och är de det?
Vi bad Göran Hjelm, forskningschef på Konjunkturinstitutet, att reda ut vad du ska titta på för att kunna bilda dig en uppfattning om hur framtiden ser ut för ditt företag.
– Det finns oerhört mycket brus i alla de här siffrorna, och även om man lyckas rensa bort bruset så är prognoserna ingen kristallkula. Men det finns tre områden du bör ha extra bra koll på:

·  Det viktigaste är att se till ditt eget företag först. Hur går affärerna för er – dels jämfört med tidigare år, dels jämfört med samma kvartal tidigare år. Det sistnämnda för att ta hänsyn till eventuella säsongsmönster i produktion och försäljning.

·  Sedan är det viktigt att hålla koll på hur det går för den bransch du verkar inom.

·  Tills sist – titta på de marknader där du säljer dina produkter eller tjänster.

Är du till exempel inom tillverkningsindustrin kan det vara bra att se vad detaljhandeln, det vill säga de som ska sälja dina produkter, tror om framtiden. Och säljer du kapitalvaror är det intressant att veta hur byggbranschen planerar sin framtid. Nybyggda hem kräver ju nya kylskåp och spisar.

Självuppfyllande profetior

Att bara utgå från vad människor och företag tror om framtiden kan lätt skapa en självuppfyllande profetia. Några företag blir oroliga, avskedar anställda och gör både andra företag och de avskedades grannar oroliga. Plötsligt slår oron igenom i något index och gör fler människor nervösa. Bollen är i rullning.
Det amerikanska Philadelphia-indexet är ett talande exempel. Dess nivå sprids över världsmedier och skapar börsvågor och oro/framtidshopp från Stockholm till Shanghai – trots att det baseras på vad endast 150 företagare i och runt Philadelphia tror om framtiden.
Men, säger Göran Hjelm, oavsett orsakerna måste man ändå ta människors framtidstro på stort allvar.
– Konjunkturer har reella orsaker, även om de kan bli än värre av att alla tittar på hur de andra gör. Men oavsett orsakerna så är det viktigt för dig som företagare att hålla koll på siffrorna. De som svarar på dessa enkäter är människor av kött och blod, och om färre än vanligt planerar att köpa en ny bil så kommer det att säljas färre bilar.

"Titta på det egna företaget först – det finns mycket brus i alla siffror"

Tre tidiga tecken på bättre (och sämre) tider

Vissa delar av ekonomin vänder innan alla andra, förklarar Göran Hjelm. Traditionellt sett har det varit en bra idé att hålla koll på dessa tre punkter om man ska försöka sia om framtiden:

- Börsen. Den är framåtblickande och vänder innan konjunkturen.
- Orderingången för tillverkningsindustrin. Dessa värden reagerar vanligtvis snabbt på svängningar i ekonomin eftersom Sverige är ett exportberoende land.
- Förväntad efterfrågan hos privata tjänsteföretag. Betydelsen av tjänstesektorns produktion och sysselsättning ökar framöver.

Titta gärna i Konjunkturinstitutets månatliga barometerundersökning för att hitta rätt siffror.