DNA Guide

Genetisk variant påverkar åldrande

Blogginlägg   •   Feb 09, 2010 09:36 CET

Vissa människor är genetiskt programmerade att åldras fortare än andra, det visar en studie som är publicerad i den senaste upplagan av tidskriften Nature Genetics.

DNA-sekvensen i kromosomernas ändar bildar en struktur som kallas för telomer. Telomerernas uppgift är att skydda kromosomerna och förhindra att de bryts ned. Varje gång en cell delar sig kopieras kromosomerna men den yttersta änden på telomeren kommer inte att kopieras. Detta innebär att kromosomerna blir något kortare för varje celldelning. Äldre människor har därför kortare kromosomer än yngre människor och det har visat sig att cellernas biologiska ålder bestäms av längden på telomererna.

Forskarna analyserade DNA-sekvensen hos nära 3000 försökspersoner för att identifiera variationer som påverkade telomerernas längd och därmed den biologiska åldern. De upptäckte att personer med en särskild genetisk variant har en biologisk ålder som är 3-4 år äldre än en person som levt lika länge och som inte bär på varianten. Ungefär 7 % av försökspersonerna hade ärvt varianten från båda sina föräldrar och hade därför en dubbel uppsättning av varianten . Dessa personers hade en biologisk ålder som var hela åtta år äldre än vad den skulle varit om de inte hade ärvt varianten från någon av föräldrarna.

Studien har stor betydelse för förståelsen av de processer som styr åldrande och är ett viktigt steg på vägen för att hitta nya läkemedel och behandlingar för åldersrelaterade sjukdomar.

Läs och kommentera inlägget om åldrande på DNA-Guides hemsida.

Du kan följa DNA-Guides blogg direkt på www.dna-guide.com/blogg. DNA-Guide erbjuder sedan starten 2008 säkra och integritetsskyddade personliga DNA-tester med tillhörande informationstjänster via www.dna-guide.com