DNA Guide

Genvariant för aggressiv prostatacancer

Blogginlägg   •   Jan 13, 2010 10:07 CET

Prostatacancer är den cancerformen i Sverige som drabbar flest män och som skördar flest liv. Faktum är att majoriteten av alla svenska män någon gång i livet kommer att få förändringar i prostatakörteln som kliniskt sett skulle diagnostiseras som prostatacancer. De flesta får inga symptom av dessa förändringar men ett fåtal av dessa kommer att utvecklas till aggressiva tumörer.

Den stora utmaningen ligger i att hitta olika metoder för att både upptäcka de som ligger i riskzonen för att utveckla prostatacancer, tidigt hitta utvecklade tumörer och även hitta sätt att identifiera om tumören kommer att utvecklas till aggressiv cancer eller inte. Idag används till stor del PSA-tester för att upptäcka prostatacancer. En debatt kring tillförlitligheten av PSA-tester pågår i media (se bland annat Aftonbladet och Läkartidningen, en artikel i DN visar på fördelarna och annan artikel i DN visar på bristerna med PSA-tester).

Ett komplement till befintliga tester för att hitta de personer som ligger i riskzonen är att analysera DNA-markörer som indikerar högre risk att få prostatacancer. DN har tidigare skrivit om detta och det är även tester baserade på dessa resultat som DNA-Guide erbjuder i sitt testpaket för cancer.

I dagsläget finns det ingen metod för att avgöra om en identifierad tumör kommer att utvecklas till aggressiv cancer eller inte. Detta leder till att patienter som fått diagnosen prostatacancer kan komma att behandlas med kirurgi och strålning i onödan, vilket kan medföra allvarliga biverkningar, så som inkontinens och impotens.

En forskargrupp ledd av Henrik Grönberg, professor på Karolinska Institutet, har i samarbete med amerikanska forskare hittat en ny genvariant som ökar risken för aggressiv prostatacancer men som inte påverkar risken att drabbas av den icke aggressiva formen.

Studien, som är publicerad i den senaste nätupplagan av tidskriften PNAS, ger hopp om att man i framtiden lättare skall kunna identifiera de patienter som löper störst risk att drabbas av aggressiva tumörer. För att ge rätt behandling till rätt person behövs flera olika metoder som tillsammans identifierar vilka som är i riskgruppen, om en tumör har börjat utvecklas och i så fall om den tumören är farlig. Det här kan vara nästa steg i den utvecklingen.

DNA-Guide testar idag flera olika genetiska riskvarianter för prostatacancer i DNA Cancer.

Läs och kommentera inlägget om prostatacancer på DNA-Guides hemsida.

Du kan följa DNA-Guides blogg direkt på www.dna-guide.com/blogg. DNA-Guide erbjuder sedan starten 2008 säkra och integritetsskyddade personliga DNA-tester med tillhörande informationstjänster via www.dna-guide.com