Clarex Europa AB

300 st. gjutna skyltar till Kiruna Wagon - 150 st Iron Ore Wagons

Blogginlägg   •   Apr 17, 2013 16:25 CEST

Vi har i dagarna fått en omfattade prestigeorder på 300st specialframtagna gjutna aluminiumskyltar till företaget Kiruna Wagon.

Sedan vi fick förfrågan från Daniel Kangas, produkt- och kommunikationsutvecklare på 
HEEDMARK AB som har sitt kontor i Kiruna, har vi diskuterat olika möjligheter i avseende skyltar. 
Dessa skyltar skall sitta på järnmalmvagnar, med en lastkapacitet på 98 ton och tar 50 kubik malm.

Den största utmaningen i detta projekt var att hitta en modell av skylt som skall tåla extrema förhållanden, såsom temperaturskillnader (på allt ifrån -50c° till +50c°). 
Skyltarna skulle vara av klassiskt snitt och slutkunden valde en modell där en del av skylten är omärkt för att sedan individuellt stansas med respektive vagns nr.

När det kommer till själva monteringen var önskemålet från kunden att det, om möjligt, kunde ske utan att man skruvade upp varje skylt individuellt. 
Detta då platsen där skyltarna skall placeras består av en mycket kraftig stålbalk och själva håltagningsarbetet skulle bli relativt omfattade. 
Därför tog vi kontakt med vår leverantör på tejp från 3M som kunde erbjuda oss ett häftämne som uppfyller vidhäftningsönskemålen i både avseende temperatur som skakningar. 
Det enda som man vid appliceringen måste beakta är att ytorna naturligtvis är rena och att temperaturen vid monteringen bör vara ca 20c°+ för att uppnå maximal vidhäftning så fort som möjlig. 
Därefter härdar häftämnet och resulterar i att man i princip sedan inte kan demontera dito skyltar.

Denna order av totalt 300 skyltar levereras komplett med häftämne direkt till slutkund för montering och vi ser fram emot att få kompletterande beställningar från Kiruna Wagon då dem är i ett mycket expansivt skede och gruvindustrin är i hetluften.