Lisas textbyrå AB

Globala bolag, socialt innehåll och mångfald

Blogginlägg   •   Mar 04, 2015 09:24 CET

BLOGGINLÄGG

Bolag som verkar och växer globalt ser en utmaning i vilket socialt innehåll de ska förmedla i sina kanaler. Vad de skulle kunna göra är att vara med och bidra till att ”vara en tillgång till världens mångfald.”

För en månad sedan träffade jag ett internationellt företag som ev ska satsa i sociala medier. Generellt sett upplevde de att det är svårt att hitta rätt i vilket innehåll som ska publiceras i de olika kulturella och sociala gemenskaperna. Ett sätt att tänka för att hitta rätt är att skaffa nödvändig kunskap om förbindelserna mellan individerna i de olika digitala systemen liksom om vilka de kulturella skillnaderna är.

Ett förslag från min sida för att ett material ska få bäring i skiftande geografiska och kulturella miljöer är att det inriktas på att ”vara en tillgång till världens mångfald.” Som ett led i att uppnå det skulle innehållet kunna anpassas efter den ”kontaktzon” som kulturerna möts i. Med kontaktzon menar jag att vi kan låta ett övergripande ämne eller tema leda oss framåt. Ett ämne som intresserar globalt eller ett ämne som ”borde” engagera. För att hitta rätt i den zonen och för att innehållet ska delas så som vi vill att det ska delas tänker jag mig ett innehåll som skiktas där de övriga delarna av samma innehåll bör inriktas på att tala till olika nationaliteter. Innehållets delar inspirerar mottagarna till att sätta in innehållet i nya sammanhang och kontexter både genom den igenkänning innehållet skapar men också genom all ny kunskap innehållet för med sig.

Eftersom innehåll som går globalt ska filtreras genom så olika kulturella sammanhang och intressen tänker jag mig att kreatörer bör bygga upp karaktärer eller historier av blandidentiteter eller texter, bilder och videos som består av olika nationella drag och som utvidgar kontaktytorna mellan länderna och som kanske rent av ökar förståelsen för kulturella skillnader. Ett innehåll som har ett övergripande tema kan exempelvis riktas mot att ingå i ett större globalt samtal, ett enande samtal som höjer kunskapen, vidgar öppenheten, visar på ärlighet och som öppnar upp för transparens.

Oavsett om vi sätter ett ämne på agendan eller faller in i den aktuella debatten måste ämnet vara enande i syfte att få olika nationaliteter att vara med och gilla det vi gör – och i förlängning bidra genom att dela innehållet. Självklart måste vi då ta hänsyn till det värde och de betydelser som innehållet har för de olika nationaliteterna som tar del av innehållet för att det ska bli rätt.