Sveriges Kommuner och Landsting

Godtyckligt momsbeslut drabbar arbetslösa

Blogginlägg   •   Nov 11, 2011 10:37 CET

Skatteverket undergräver satsningar på arbetslösa och ungdomar som riskerar förtidspension.

För första gången någonsin har Skatteverket i år beslutat att inte bevilja momsersättning för samordningsförbunden, vars uppgift är att underlätta för människor som behöver hjälp från flera myndigheter att komma tillbaka till arbete.

Beslutet får allvarliga konsekvenser för ett stort antal människor. Många av dem är ungdomar som riskerar att låsas in i ett livslångt utanförskap. Beslutet strider dessutom mot regeringens intentioner att stärka förbundens verksamhet.

Samordningsförbunden är en frivillig ekonomisk samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting/region samt en eller flera kommuner. Syftet med samverkan är att underlätta för människor som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att uppnå eller förbättra sin förmåga till arbete.

I likhet med kommuner och kommunförbund har samordningsförbunden tidigare fått dra av sina kostnader för momsen som årligen kan beräknas till cirka 40 miljoner kronor.

Utan någon som helst kommunikation, vare sig med förbunden eller med Sveriges kommuner och landsting valde myndigheten i maj i år att göra en helt ny tolkning av lagstiftningen. Nu blir plötsligt samordningsförbunden av med kompensationen för momsen, vilket kraftigt ökar deras kostnader.

Effekterna av denna nya tolkning är allvarliga och har vid flera tillfällen påtalats av Sveriges kommuner och landsting. Beslutet har dessutom överklagats av i stort sett samtliga samordningsförbund.

Flera angelägna projekt riskerar nu att läggas på is. Ett exempel är Södertörns planerade satsning på att få in unga som är aktuella för aktivitetsersättning på arbetsmarknaden, ett minst sagt prioriterat område. Konsekvensen av Skatteverkets beslut blir att unga människor riskerar att förtidspensioneras helt i onödan.

Samtidigt som Skatteverket, utan förvarning eller ändrad lagstiftning, minskar förbundens ekonomiska ramar gör regeringen precis tvärtom och ökar medlen.

Regeringens satsning kommer, om Skatteverket inte återgår till sin tidigare tolkning, att falla platt till marken. Det finns ingen logik i att staten ger med den ena handen för att sen ta tillbaka med den andra.

Skatteverket har tidigare år meddelat att samordningsförbunden ska ha rätt till momsersättning. Vi kräver att så även fortsättningsvis ska vara fallet och att samordningsförbunden ur momshänseende jämställs med kommuner och kommunförbund.

Annars bör regeringen snarast lägga ett nytt lagförslag på riksdagens bord. Regeringen bör även kompensera de samordningsförbund som nu drabbas av Skatteverkets godtyckliga tolkningar.

Anders Knape
ordförande för Sveriges kommuner och landsting

Debattartikeln har publicerats i Dagens Industri, 2011-11-11