Eurovator AB

Google i process mot remarketingannonser på olämpliga webbplatser

Blogginlägg   •   Sep 10, 2014 16:09 CEST

Det är just nu många som blir kontaktade gällande att deras annonser syns på olämpliga webbplatser. De som tar kontakt är oftast oseriösa företag som använder sig av detta som säljteknik. Google för en nära dialog om den här typen av företag med sina partners och så fort någon stöter på ett sådant fall vill Google att detta ska rapporteras till dem.

Annonser som kan råka ut för detta problem är Googles remarketingannonser, vilka syns på webbplatser som ingår i Googles displaynätverk. Det finns i dagsläget ingen exakt siffra på hur många webbplatser som är anslutna till Googles displaynätverk i Sverige, men Google uppger själva att det rör sig om flera miljoner.

Använder du dig av remarketingannonser fungerar de som så att när en användare går in på din webbplats droppas en remarketingcookie i användarens cache och när användaren sedan går in på annan webbplats som är ansluten till Googles Displaynätverk dyker din annons upp. För att en användare ska se en remarketingannons på en olämplig webbplats krävs det alltså att användaren själv surfar in på den olämpliga webbplatsen. Förmodligen är det väldigt få i seriösa företags och organisationers målgrupper som besöker sådana webbplatser. Risken för att råka ut för detta är med andra ord väldigt liten.

Att remarketingannonser inte ska hamna på olämpliga webbplatser är en standarinställning i en seriös skötsel av annonserna. Anledningen till att vissa webbplatser ändå går under radarn är att de oftast inte innehåller stötande innehåll bortsett från att webbadressen är stötande.

Det pågår en process som just nu ligger på Googles legalavdelning att eliminera denna typen av problematik. Till dess att Google har löst problematiken helt och hållet krävs ett löpande skötselarbete av annonserna. Där handlar det dels om förebyggande åtgärder och dels om att ta bort olämpliga webbplatser ur remarketingscriptet så fort de upptäcks.

Hör gärna av dig till oss, eller Google, om du har några frågor!