Tria Studentfacket

Gränslös framtid: Hur mycket vill du träffa dina barn?

Blogginlägg   •   Nov 17, 2010 10:42 CET

Tänker du att du vill ha barn? Och ifall du tänker att du vill ha barn, tänker du att du ska jobba samtidigt? Och ifall du tänker det, tänker du att det skulle vara smidigt att ha flexibel arbetstid så att du kan hinna hämta och lämna från dagis och kanske jobba hemifrån nån gång om ditt barn blir sjukt?

Föräldraskap är en stor omställning och påverkar mycket vad vi lägger vår tid på. Att skapa ett föräldravänligt arbetsliv är en av de största utmaningarna som facken står inför. Det händer fortfarande i hög grad att män inte känner att de kan ta ut för lång föräldraledighet på grund av normer på arbetsplatsen, och kvinnor halkar efter i löneutvecklingen för att de är borta mer från arbetsplatsen. Möten läggs på knasiga tider så att småbarnsföräldrar som behöver hämta och lämna på dagis inte kan vara med, och det finns ingen möjlighet att jobba hemifrån om man måste vara hemma med sjukt barn.

Flexibel arbetstid anses vara en viktig faktor för att underlätta vardagen för föräldrar. Unionen har i undersökningen ”Gränslösa föräldrar – en studie om föräldraskap och arbetstid” tagit reda på exakt hur mycket det faktiskt påverkar och vad mer som behöver göras.

För det första tycks inte flexibel arbetstid fungera likadant för kvinnor och män som lever tillsammans och delar barn. Kvinnor använder mer av sin flextid till att fixa hemma, medan män använder mycket av sin flextid till att jobba mer.

För det andra känner många att de fortfarande inte hinner med allt. Det är kvinnor i högre grad än män som går ner i arbetstid för att hinna med hemma, trots att de har flextid. Och om mannen jobbar mer leder det ju ofta till att kvinnan måste göra mer av hemarbetet. Män med flexibel arbetstid verkar även ta ut mindre föräldraledighet än män utan flexibel arbetstid.  

Flexibel arbetstid bidrar väldigt mycket till att det lättare går att pussla ihop livets bitar, och det är en viktig del i att skapa arbetsplatser som är föräldravänliga för både män och kvinnor. Men den flexibla arbetstiden är starkt påverkad av könsstereotypa normer. Det behövs fler lösningar för att möjliggöra för småbarnföräldrar att finna en fungerande balans mellan fritid och arbetstid.

Unionen menar att friskvårdstid är en sådan ytterligare faktor som förslagsvis kan underlätta för föräldrar, eftersom man då kan hinna träna på arbetstid. Unionen vill också att man ska ha mer inflytande över arbetstiden och hur möten och sådant förläggs, så att möten inte läggs på tider som inte funkar för föräldrar. Man vill också se ett jämnare uttag av föräldraledigheten och att även manliga chefer föregår med gott exempel och tar ut längre ledighet. Dessutom bör även chefer kunna gå ner i arbetstid under småbarnsåren.

Ovanstående förslag är alla faktorer som påverkar arbetsplatsens föräldravänlighet och som är inriktade på att skapa möjligheter för både kvinnor och män att kunna göra karriär och ta lika mycket ansvar hemma. Tillsammans med flexibel arbetstid kan arbetsplatsen bidra mycket till att skapa bra arbetsmiljö.

Vad tycker du? Hur ser du på ditt framtida arbetsliv?