CoachWalk Academy AB

GROW

Blogginlägg   •   Sep 27, 2010 11:51 CEST

GROW eller GROOWWW

GROW är en välkänd och väl använd modell inom coachvärlden. Den håller strukturen och den är suverän att använda för att säkerställa coachprocessen. GROW står, som bekant, för Goal, Reality, Options och Will. Dessa ord är centrala i coaching. Målet sätts, nuläget (reality) undersöks, möjligheterna lyfts fram och viljan utforskas.

Min kära syster och kollega Britt Weide har vidareutvecklat modellen och såhär lär vi ut den på CoachWalk. Goal, Reality, Options, Obstacles, och Will/Way forward/Wrap up. Då blir det GROOWWW.

Vi menar att det är nödvändigt att även titta på hinder (obstacles). Ofta är det just hindret som gör att du har svårt att uppnå ditt mål. Det är när du är i ditt hinder som energin är trög och villigheten låg. Den amerikanska psykologen och coachen Maria Nemeth kallar detta för ”trouble at the border”. Med det menar hon det kritiska läget där du inte förmår att närma dig ditt mål. Här är det viktigt att utforska vad det är som hindrar dig. Det går långsamt och det är små steg, myrsteg som gäller. Det är här som klienten verkligen behöver sin coach. Coachens uppgift i detta kritiska läge är att peppa och tro på sin klient samt visa på framsteg som har gjorts eller tidigare lyckade uppgifter, handlingar och mål.

Vi har även valt att lägga fram fler W antingen som substitut eller komplement. Ibland räcker det medWill – att utforska och förstärka klientens vilja. Vi har dock märkt att det även är effektivt att lyfta framWay forward d v s vägen till målet. Vad ska göras och när och hur? Under resans gång, för att tydliggöra framstegen och processen, arbetar vi med att göra sammanfattningar – Wrap ups. Var är klienten nu på sin resa? Vad har han eller hon lärt sig hittills? Vad har klienten gjort för att närma sig sitt mål?

Hur använder du GROW?

Vad händer om du inkluderar Obstacles, Way forward och Wrap up?

sAnn

Hela bloggen finns på

http://coachspiration.blogg.se/index.html