IL Recycling

Hållbarhet - spaning nr 3

Blogginlägg   •   Dec 02, 2013 08:55 CET

Hållbarhet lyftes på olika sätt upp av flera av föredragshållarna och det är ingen tvekan om att resurseffektivitetsfrågorna kommer att vara oerhört viktiga för Sverige om vi ska kunna behålla en bra position som ett konkurrenskraftigt industriland även i framtiden. Begreppet cirkulär ekonomi användes av en del som något vi bör förbereda oss på att kommer. Fortfarande är dock begreppet något som många ganska sent har börjat svänga sig med och man inser att det betyder olika saker för olika personer.

Miljömässigt hållbar produktion är t.ex. en av hörnpelarna i Teknikföretagens framtidsvision Made in Sweden 2030.

Lars-Gunnar Almryd
VD & koncernchef, IL Recycling