IL Recycling

(Hållbarhets) Agenda 2014

Blogginlägg   •   Feb 11, 2014 15:44 CET

I slutet av januari medverkade jag på ett seminarium om de viktigaste frågorna inom professionella miljö- och hållbarhetsarbetet under 2014. En diger rad kända namn i hållbarhetssverige samlades för att genom paneldiskussioner och anföranden tillsammans med publiken försöka ge en bild av vad de viktiga frågorna och trenderna är. Det hela arrangerades av Näringslivets Miljöchefer i samarbete med tidningen Miljörapporten.

En av trenderna som kunde skönjas var att hållbarhetsfrågan börjar ta steget in i koncernledningar och styrelser – om än med varierande styrka och förståelse. Det är glädjande att näringslivet är med. Värre tycks det vara med våra politiker där ingen idag trodde att varken miljö, klimat eller hållbarhet blir en valfråga supervalåret 2014.

Vad gäller mer specifika trender diskuterades bl.a. cirkulär ekonomi, hållbar innovation, förändring i konsumtionsmönster från prylar till upplevelser, risken med skatt (eller snarare att inte betala där man är verksam) och mycket mer som näringslivet bör hålla sig a jour med.

Ett mer udda inslag var de två nya hållbarhetscheferna som gjort karriärsvängar för att ägna sig åt hållbarhet Nyamko Sabuni för ÅF och Lena K Samuelsson för Schibsted. Det blir spännande att se om de lyckas tillföra nya vinklar till näringslivets hållbarhetsarbete.

Ja att vi på IL Recycling ligger rätt i tiden med våra hållbara tjänster känns bra då det dessutom under dagen bekräftades att hållbarhet är, som Lena K Samuelsson uttryckte det ” det nya svarta” där alla vill vara med.

Camilla Slunge Dowling,
Hållbarhetschef, IL Recycling