Promas AB

Hälsofrämjande arbete vinner i längden.

Blogginlägg   •   Feb 22, 2017 14:59 CET

PromasMetoden® är idag etablerad på tusentals svenska arbetsplatser.

- Vi ser nu att arbetsgivare i allt större utsträckning investerar i hälsofrämjande insatser. Det vi har sett som helt avgörande är förflyttningen i fokus hos ledningsgrupper. Från att ha sett insatser inom hälsa som en kostnad ser man det nu istället som en lönsam investering, En organisation som mår bra, producerar därmed bättre i alla delar jämfört med en organisation som inte mår bra, säger Mikael Wallin, VD på PROMAS.

"..Vi arbetar mer med knoppen är med kroppen..".

Det har skett en stor förändring i hur vi människor arbetar och lever idag och det skapar i sin tur helt nya behov och lösningar på dessa. Vi arbetar mer med ”knoppen än med kroppen” och den mentala återhämtningen blir allt mer viktig.

Efterfrågan på hälsofrämjande insatser har ökat enormt det senaste året och vi märker tydligt att den del som ökar mest är insatser för personer på ledningsnivå. De vill själva ha nya verktyg, stöd och kompetens för att leda och utveckla verksamheten utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

PROMAS har sedan starten 2003 arbetat med att främja hälsa på arbetsplatser och tusentals svenska arbetsplatser använder idag PromasMetoden®.

Läs hela artikeln i Dagens industri, Innovation Hälsa