Sveriges Kommuner och Landsting

Hamilton har helt fel

Blogginlägg   •   Okt 23, 2012 11:02 CEST

Carl B Hamilton har inte förstått att det är arbetsgivaren som är försäkringstagare i de kollektivavtalade sjukförsäkringarna. Försäkringarna tecknas och betalas av arbetsgivarna och de anställda är förmånstagare. Denna okunskap gör att Hamilton går helt vilse i sina resonemang i gårdagens DI.

Vad förmånstagarna har avstått löneutrymme för är en garanterad förmån där företagen och arbetsgivare i kommuner och landsting stått för kostnaderna och hela risken.

Ingen löntagare betalde ett öre extra i premie när sjukfrånvaron var som högst och premierna till AFA Försäkring sköt i höjden. När sjukfrånvaron minskar tillhör överskottet självklart den som betalat för den garanterade förmånen i vått och torrt och ingen annan.

Vidare hävdar Hamilton att de pengar som ska återbetalas kommer att gå till LO respektive Svenskt Näringsliv. Han vill veta vad organisationerna kommer att använda de 5,6 miljarder kronorna till.

Svaret är att inget av dessa medel tillfaller organisationerna, vilket klart framgått av den information som lämnats. Pengarna kommer att direkt återbetalas till de knappt 90 000 arbetsgivare som betalat för höga premier för sjukförsäkringen. Vad företagen, kommuner och landsting använder pengarna till avgör de naturligtvis bäst själva.

Vi tycker sammanfattningsvis att återbetalningen av premier till arbetsgivarna är helt korrekt och väl motiverad åtgärd där pengarna kommer att göra betydligt bättre nytta ute i företagen och kommuner och landsting än hos AFA.

Ingela Gardner Sundström
förhandlingsdelegationens ordförande, SKL

Christer Ågren
vice vd Svenskt Näringsliv

Kontakt

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l