If Skadeförsäkring

Han tar Ifs hållbarhetsarbete till nya höjder

Blogginlägg   •   Mar 27, 2018 10:42 CEST

If hårda miljöarbete visar resultat. Sedan förra året har vi minskat energianvändningen med fyra procent och papperskonsumtionen med 15 procent, visar årets miljörapport.

Nu lovar Ifs nya sustainability manager Philip Thörn att Ifs hållbarhetsarbete ska växla upp ytterligare.

Den 31 januari i år tillträdde Philip Thörn som Ifs nya Sustanability Manager, en helt ny roll som ska ta Ifs hållbarhetsarbete till nya höjder.

Philip Thörn har en gedigen bakgrund inom hållbarhetsarbete och kommer närmast från IVL Svenska Miljöinstitutet där han var gruppchef inom enheten Klimat och hållbara samhällssystem.

- If har åstadkommit mycket sedan miljöarbetet drog igång 2008. Vår miljöpåverkan har minskat och ambitionerna har höjts tack vara riktigt bra arbete från våra miljöansvariga och våra miljögrupper. Fokus för mig nu under våren är att kvalitetssäkra vår data och utveckla nyckeltal så att rapporteringen blir jämförbar mellan våra olika kontor och vi kan lägga resurserna på de insatser som får största effekt, säger Philip Thörn.

2017 års miljörapport
Philip Thörns inledande arbete på If har varit att färdigställa 2017 års miljörapport.

- Våra koldioxidutsläpp har minskat med 57% sedan 2008, men jämfört med förra året har våra utsläpp tyvärr ökat med 4,9%. Även när vi tittar på utsläppen per anställd så har dessa ökat med 1,5%. Detta beror dels på nya sätt att beräkna utsläpp från fjärrvärme och dels på att vårt flygande har ökat jämfört med 2016. Vi har ett långsiktigt mål om att minska antalet flygresor och behöver förstärka vårt arbete med att möjliggöra alternativ till flygande framöver, säger Philip Thörn.

If har också gjort många framsteg under 2017. Energianvändningen minskade med nästan 4% jämfört med förra året och papperskonsumtionen minskade med hela 15%. Något som bland annat beror på införandet av print-on-demand och en ökning av antalet e-kunder.

Mot ett bredare hållbarhetsarbete
Under 2018 vill Philip Thörn lägga fokus på ett bredare hållbarhetsarbete där If tänker mer heltäckande på den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen av hållbarhet.

- Klimatfrågan är till exempel inte bara en miljöfråga utan berör också sociala dimensioner som säkerhet och hälsa. Vi har också en utveckling där mycket av det som tidigare var frivilligt i allt högre utsträckning blir lagkrav, exempelvis måste medelstora och stora företag hållbarhetsrapportera sedan förra året. Därför blir det också logiskt för oss att arbeta med en bredare hållbarhetsvision. Det positiva är att If redan gör en massa hållbarhetsarbete som vi nu kan lyfta fram ännu tydligare, säger Philip Thörn.

If har ökat antalet miljövänliga produkter och arbetar kontinuerligt med exempelvis återanvändning, informations- och påverkansarbete, samt skadeförebyggande.

- Vi ska fortsätta att stärka vårt hållbarhetsarbete genom konkreta åtgärder, där vi involverar våra anställda, leverantörer och kunder. Vi vill också gå från tillfälliga kampanjer till mer permanenta och varaktiga lösningar. Framförallt vill vi arbeta mer proaktivt och förebyggande och integrera hållbarhet i produkter och tjänster. Kan vi förebygga att skador inträffar minskar vi både de ekonomiska kostnaderna och miljöpåverkan vilket blir en win-win både för oss och våra kunder, avslutar Philip Thörn.

Här kan du läsa hela miljörapporten

Foto: Göran Tell/If