Element AB

Har-du-koll-på-dina-kunder-quiz

Blogginlägg   •   Okt 31, 2012 10:46 CET

Många är vi som fokuserar på det vi inte har. Därför är det inte så dumt att ibland reflektera över det man redan har. Jag skulle vilja hjälpa dig med den självreflektionen, och har därför satt ihop ett quiz med fjorton frågor för dig att svara på om dina befintliga kunder. Lycka till!

Vi börjar med det mest fundamentala.

1. Hur många kunder har du?

2. Hur många kunder står för huvuddelen av din omsättning?

3. Hur stor är potentialen hos dina befintliga kunder?

a. Hos A-kunder? B och C-kunder?

4. Är alla dina kundrelationer lönsamma?

a. Om inte, bör relationen avslutas?

b. Alternativt, kommer det betala sig på sikt?

5. Gör du det du vill, eller är du på väg att göra det du vill, för dina kunder? (Förutsätter att du vet vad du vill göra eller vet var du vill ta vägen)

Nu till nästa del som kan bli svårare. Mer om dina kunder och hur de uppfattar dig.

6. Vet du hur nöjda dina kunder är?

7. Vet du hur många av dina kunder som är benägna att rekommendera dig i sina nätverk?

8. Vet du vad i din leverans som definierar kundupplevelsen?

9. Har du koll på hur olika intressenttyper tar del av/bedömer det du levererar (CFO, CMO, systemanvändare, mellanchefer, motsvarande roller på andra systerföretag i koncernen, m.fl)?

10. Vet du hur pass ”top of mind” du är hos dina kunder. Är du första, andra eller kanske tredjehandsvalet?

11. Vet du om alla intressenter hos dina kunder har koll på allt som du kan göra för dem?

Sista delen, och den viktigaste. Om att ta sig dit man vill.

12. Utifrån nuläget, som kan beskrivas utifrån svaren på ovanstående frågor – har ni lagt en plan för var ni vill ta vägen med era kunder?

13. Med nuläge och målbild – har ni rätt övergripande strategi eller krävs några strategiska förändringar för att ni ska uppfattas på det sätt ni vill uppfattas av era kunder?

14. En strategi som inte operationaliseras har ingen verkan – har ni brutit ned strategin och insikten om era kunder i konkreta delmål och aktiviteter med ansvar och deadlines? Vet alla i er organisation som har en interaktion med era kunder vad de ska göra idag och imorgon och framåt för att driva utvecklingen av relationen och affären med era befintliga kunder?

Nu kan du summera dina svar. Är du nöjd med resultatet? Alla rätt, hälften rätt, hälften fel eller inte ett enda rätt? Oavsett hur väl du lyckades skulle jag vilja summera denna övning i en slutsats:

Se till att få koll på de kunder du redan har! De mest framgångsrika bolagen bygger sin tillväxt på att utveckla och förvalta lojala kunder. Vill du också lyckas bör du också göra det.

Ett första steg på den resan kan vara att gå på något av våra seminarier. Datum och anmälan för dessa hittar du här:

Kundutvecklingsprocessen som katalysator för tillväxt
Kundplaner för att garantera actions i kundutvecklingsprocessen
Marknadsföringens nya roll
Hur tillverkas kunder online?

Hoppas vi ses!

//Martin