Swiftcourt ApS

Har du koll på undersökningsplikten?

Blogginlägg   •   Aug 31, 2015 15:36 CEST

Visste du att du måste undersöka varan du köper om du ska kunna få kompensation för eventuella fel? Enligt köplagen, som gäller när du handlar av en privatperson, får du inte åberopa fel som du borde ha känt till vid köpet. Därför är det väldigt viktigt att ta tid att testa en vara – speciellt om det gäller ett större köp.

Säg att du ska köpa en bil av en privatperson. Så fort köpet är genomfört är det du som köpare som “bär risken”. Det betyder att det är du som är ansvarig om något skulle hända med bilen – det kan säljaren inte ställas till svars för. Men vad händer egentligen om du upptäcker ett fel med bilen som du inte tror att du har orsakat?

Här blir det desto klurigare. Som köpare kan du nämligen inte åberopa fel som du “borde” ha upptäckt vid köpet. Den undersökningsplikt du har som köpare är alltså ganska krävande. Därför är det viktigt att exempelvis provköra en bil ordentligt eller anlita ett proffs för att kunna upptäcka eventuella oegentligheter.

Är det så att du inte borde ha upptäckt felet i fråga även vid en sådan undersökning kan säljaren bli ansvarig. Då kan du som köpare kräva att få prisavdrag, hävning eller skadestånd. Men då är det du som köpare som har bevisbördan och behöver visa att det är säljaren och inte du som orsakat felet.

Men kom ihåg: även om du har rätt i sak är din enda chans till kompensation att själv driva tvisten i domstol om du och säljaren inte är överens. Det är både dyrt och tidskrävande, och lönar sig oftast inte i en affär för mindre än 100 000 kronor. Se därför till att alltid trygga ditt köp med Swiftcourts tjänster. Med Swiftcourt köper du dig rätten att överklaga ditt köp om något går fel – det kostar bara 50 kronor. Läs mer på www.swiftcourt.se

Tips! Om du ställer specifika frågor till säljaren, och till och med får i skrift att vissa saker är gjorda eller utan fel, är det lättare för dig att senare hävda din rätt. Det kan handla om saker som när service är gjord, om kamrem har bytts nyligen eller liknande. Är du orolig efter en provkörning – ställ frågor. Har säljaren intygat att vissa fel inte finns, då är det lätt för dig som köpare att hävda din rätt om det inte skulle stämma.

Läs mer om undersökningsplikten i Köplagen.