Psoriasisförbundet

Har man bra skor, kan man gå långt

Blogginlägg   •   Dec 18, 2015 08:50 CET

I veckan kom beskedet vi länge väntat på. Socialstyrelsen vill införa nationella riktlinjer för psoriasisvården och lämnar nu frågan till regeringen för beslut. Vi medlemmar står redan i startgroparna för det fortsatta arbetet med bra vård och behandling i hela landet.

Medlemmarna i Psoriasisförbundet vill få bra behandling och vård. Vilken vård man får beror på var i landet man bor och vilka prioriteringar de enskilda sjukvårdshuvudmännen gör. Vi medlemmar menar att behandling ska ges efter behov, inte efter enskilda landstings ekonomi. Inte heller utifrån okunskap om psoriasis och eventuella följdsjukdomar. Därför har vi drivit frågan om nationella riktlinjer, eller kunskapsstöd. Ett ideellt arbete som nu burit frukt i form av Socialstyrelsens besked om att de vill införa nationella riktlinjer för psoriasisvården.

Vi medlemmar kan dock inte slå oss till ro med detta besked. Det är nu arbetet börjar! Först ska regeringen besluta om eventuella riktlinjer. Självklart vill vi så långt möjligt påverka det beslutet i positiv riktning. Sen vill vi vara med som samverkanspartner, både under framtagandet och under införandet av riktlinjerna i hela landet. Parallellt vill vi fortsätta att driva utvecklingen framåt när det gäller fler av våra hjärtefrågor, till exempel att öka kunskapen om psoriasis och behandling även bland våra medlemmar. Därför planeras nu för kursverksamhet på olika ställen i landet. Vi kommer också att stärka vårt arbete med de för våra medlemmar så viktiga frågan om fortsatt starka satsningar på forskning om psoriasis, livsstilsfrågor och behandling. Och att varje patient får en individuell plan och behandlingsmål utifrån både fysisk och psykisk hälsa.

Genom ett ideellt nätverk över hela landet, god kommunikation, 15 000 medlemmar varav en del är förtroendevalda och genom våra anställda runt om landet kan vi göra skillnad genom vårt påverkansarbete och genom vår samverkan med alla som delar vår vision om ett bra liv för alla med psoriasis och psoriasisartrit, till exempel politiker, beslutsfattare och myndigheter.

När vi blickar framåt ser vi en ny möjlighet att ta tempen på psoriasisvården genom att psoriasis kommer med i Socialstyrelsens rapportering ”Öppna jämförelser”. Dessa använda som ett mät- och resultatverktyg för att påverka landstingen. Ingen vill vara sämst eller sticka ut negativt. Socialstyrelsens bedömning är dock att frågan måste anstå tills nationella riktlinjer finns på bordet och även prövas mot andra former av utvärdering.

Patienten måste stå i centrum om en mer jämlik psoriasisvård ska kunna nås. Det är vi som vet bäst hur det är att leva med psoriasis. Därför vill vi vara med och driva viktiga frågor för vår oss och för våra anhöriga.