ADDQ Consulting

Har ni testat beslutsprocessen?

Blogginlägg   •   Maj 07, 2012 16:20 CEST

Test är ett mångfasetterat område och kan appliceras på i princip vad som helst. Det vanliga vi pratar om när det gäller test är testprocesser, testfall, testare och testledare, systemtest, modultest, regressionstest och acceptanstest. Men en stor del av ett IT-projekt handlar om beslut i olika lägen. Har vi någonsin testat hur beslutsfattandet går till?

Är det kvalitetssäkrat? Vadå, hur menar jag nu? Vi har ju en projektledar, en testledare, en styrgrupp, en ledningsgrupp och en tydlig hierarki om vem som beslutar om vad. Javisst, men har vi testat om beslutsprocessen fungerar som tänkt? Antagligen inte.

Jag gick en gång en kurs i ledarskap där vi, precis som på de flesta ledarskapsutbildningar, skulle identifiera våra styrkor och svagheter utifrån några givna parametrar. Utgångsläget den här gången var huruvida man använder huvudet, hjärtat eller benen mest i sitt ledarskap (och beslutsfattande). Det vill säga; är man analytisk, känslomässig eller springer fort. Jag kan avslöja att jag själv hamnade i kategorin mycket huvud och långa ben, det vill säga snabbt analysera läget och kliva framåt för att uppnå resultat. Jag vill dock påpeka att jag inte var helt utan hjärta men att de andra styrkorna framträdde tydligare.
Min erfarenhet från olika organisationer och projekt är att de lätt fastnar, karaktärsmässigt, i att antingen tänka för mycket och därmed bli långsamma, andra springer för fort framåt utan att kvalitetssäkra, tänka eller känna och ytterligare några går enbart på känsla. Då är det inte så himla dumt att reflektera lite och faktiskt testa hur beslutsprocessen fungerar (eller inte fungerar). Besluten som fattas är lika viktiga som arbetet som utförs. Att inte fatta beslut är också ett sätt att besluta. Och då måste vi vara säkra på att den modell vi valt för att fatta beslut fungerar och är optimal för syftet.

Hur skulle då ett test av beslutsprocessen kunna gå till? En testledare håller ihop testet, kör igenom ett testfall med olika scenarios där olika personer ska fatta olika beslut. En del i ett sådant test skulle också kunna vara att gå igenom tidigare fattade beslut och utvärdera om de var bra eller inte och vad som skulle kunna förbättras till nästa gång. Vet vi att en organisation är mer ben än hjärta så kan vi agera utifrån det förhållningssättet. Det handlar om att känna till sina styrkor och svagheter och använda dem på bästa sätt och stärka upp där man har sina svagheter. Alla personligheter behövs i projektet och i beslutsprocessen. Sammanfattningsvis blir det viktigaste i testet av beslutsvägarna att se så att alla dessa delar finns med och får utrymme i de olika forumen där beslut fattas. Då höjer vi kvaliteten i helheten även i beslutsprocessen. Test ur ett nytt perspektiv! Jag vill gärna ta del av erfarenheten från den som genomför detta test.

Eleonore Hammare