Frihetspartiet

Hemlöshet

Blogginlägg   •   Feb 01, 2010 01:13 CET

"Måttet på ett lands välstånd är aldrig högre än den sämst lottade medborgarens”

Ur partiprogrammet: ”Frihetspartiet skall verka för att säkerställa ett boende för alla hemlösa.”
Rätten till Ett eget boende kan sägas vara den minsta möjliga mänskliga rättigheten. En rättighet som varje land har en absolut skyldighet att fullgöra för alla sina medborgare.

Det är en ren skam att ett så rikt land som Sverige, med dess höga levnadsstandard och välstånd, fortfarande har medborgare som saknar eget boende och som är hänvisade till att bo under bar himmel eller till säsongsöppna härbärgen.

Människor som inte ens har ett boende är också chanslösa att någonsin återfå ett fäste i samhället. De kan inte upprätthålla ett jobb om de inte har åtminstone ett eget rum att tillgå. Du måste kunna sköta din egen hygien och tvätt samt kunna tillaga din mat för att kunna sköta ett jobb. Du måste ha en fast adress att redovisa för arbetsgivaren m.m. Du har en mänsklig rätt till ett eget liv och en egen tid. En rättighet som bara kan tillgodoses om varje människa har en egen plats att dra sig tillbaka till och kunna vara sig själv. En plats, som indianerna menade, där själen kan hinna ikapp det annars alltför snabbt färdande sinnet.

Att utrota hemlösheten är ytterst en fråga om "Moral och Sunt Förnuft - Frihetspartiets motto!

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet