Alerta Bokförlaget

Hermann Gmeiner och hans livsverk SOS-Barnbyar (4)

Blogginlägg   •   Aug 23, 2013 10:43 CEST

Hermann Gmeiner mottog många priser och utmärkelser för sin insats för föräldralösa och övergivna barn, men han glömde aldrig bort att betona att det var miljontals människor som med sina bidrag möjliggjorde insatserna och projekten. När Hermann Gmeiner avled år 1986 i Innsbruck, begravdes han i sin första SOS-Barnby i Imst.

Vid 50-årsjubileet i Imst år 1999 firades att SOS-Barnbyar hade fått konsultativ status i det ekonomiska och sociala rådet i FN.  Idag finns 400 barnbyar, 375 ungdomshus och cirka 750 sociala program runt om i världen och fler byggs hela tiden. 

Utbildning är grunden för ett barns intellektuella, emotionella, sociala och fysiska utveckling och skapar möjligheter att ta sig ur fattigdom och utanförskap. Därför ligger utbildningen högt upp på SOS-Barnbyars prioriteringslista. I Europa utbildas barnen i de lokala skolorna. I områden där skolor saknas, bygger SOS-barnbyar egna skolor med Montessori-pedagogiken som den mest förekommande undervisningsmetoden. Ett antal barn från barnbyarna får varje år stipendier som möjliggör universitetsstudier, precis som Hermann Gmeiner själv fick, men varje barn får välja utbildning själv efter förmåga och intresse.

Överallt i världen gäller samma familjekoncept: En kvinna som arbetar i en SOS-Barnby erbjuder sina barn en långvarig, trygg tillvaro i en stabil kärleksfull familj. Hon genomgår SOS-Barnbyars adekvata utbildning, som präglas av respekt för barnets individuella kulturella rötter och religion. Hon får inledningsvis delta i vardagslivet i en familj i minst tre månader där hon får praktisk erfarenhet av livet och arbetet. När hon sedan har genomgått sin introduktionskurs och börjat arbeta med barnen i en ”egen” familj måste hon delta i de kurser och seminarier som löpande arrangeras för att utveckla mammorna och ständigt förbättra omsorgen om barnen. Mammorna har självklart lagstadgad semester och lediga dagar så att de kan umgås med sin privata släkt och vänner. De  mödrar som har uppnått pensionsåldern lever i specialbyggda SOS-hem för pensionerade mödrar. De är nu mor- och farmödrar och håller kontakt med sina barn och barnbarn.

De flesta barn som tillbringar sin barndom i SOS-Barnbyar idag kommer från familjer med tungt belastade föräldrar, där psykiska sjukdomar, drogmissbruk och våld varit förhärskande.  Bara tre procent av barnen är föräldralösa och femton procent har en förälder kvar i livet.

För att barnen inte ska sakna manliga förebilder,  finns i varje by även manliga ledare. Nuförtiden uppmanas både kvinnor och män i åldern 24 till 46 år och par med egna barn söka sig till uppgiften att ge ett stabilt och tryggt hem åt livets förfördelade unga.

Idag bistår SOS-Barnbyar International med akutboende och distribution av mat och andra katastrofinsatser. 

Hermann Gmeiners valspråk lydde: ”Varje stor sak i vår värld blir bara verklighet när någon gör mer än han behöver”. Roger Akelius är ett exempel på en sådan man. Han donerade en miljon kronor till verksamheten i Haiti.

©Lilian O. Montmar, författare

Vi ses  på Bokmässan i Göteborg i Alertas monter D05:12, där jag berättar om mina dokumentärromaner kl. 10.00 och kl. 15.00 varje dag!

(Välkommen också att lyssna  till Ulrika Kärnborgs intervju om Maria Magdalena Mathsdotter i programmet "En bok - en författare"  i Kunskapskanalen 

http://www.ur.se/Produkter/174398-En-bok-en-forfattare-Maria-Magdalena-Mathsdotter?product_type=programtv&q=samer

Recensioner av Montmars tio dokumentärromaner finns på hemsidan: http://home.swipnet.se/Alerta

Alla dokumentärromaner finns tillgängliga i din bokhandel, på Bokrondellen, Adlibris, Bokus, Bokia och inspelade att ladda ned som e-bok eller mp3 på ditt närmaste bibliotek)

Mina 10 dokumentärromaner:

 1. Maria Magdalena Mathsdotter
 2. Kolonisterna på hjortronmyrarna
 3. Kärlek, vänskap och rock n’roll
 4. Liebe Freundschaft und Rock n’roll
 5. Min vän från Metaponto
 6. Mein Freund aus Metaponto
 7. Dimma över Albysjön
 8. TRILOGIN OM:
 9. Hedersmannen 
 10. Födda i våldets tecken
 11. Solnedgången kan ingen ta ifrån mig