Fortum Sverige AB

Hjältarna som hjälper: Magdalena Sjöström

Blogginlägg   •   Dec 20, 2015 10:11 CET

Unga Station hade 8500 besök 2014. Magdalena Sjöström, utbildad socionom, arbetar i den öppna tjejverksamheten, i stödjande samtal och som ombud i kontakt med myndigheter som skola, socialtjänst och psykiatri på uppdrag av de ungdomar och familjer hon träffar.

Skänk en gåva till barn och unga i hemlöshet, vi dubblar gåvan.

Varför är ditt jobb viktigt tycker du?

– Arbetet på Unga Station är viktigt utifrån att vi erbjuder våra deltagare en kombinerad verksamhet med öppen verksamhet samt stödjande samtal. Allt från att tillsammans med ungdomar och familjer arbeta för att lyfta fram deras röster i kontakt med myndigheter, till att laga en måltid tillsammans ute i den öppna verksamheten. Det tar tid att skapa relation och det tar tid att våga berätta sin historia om hur man har det, vilket jag tänker arbetet på Unga Station främjar. Där kan vi som gåvofinansierad verksamhet utmana och komplettera samhällets sociala skyddsnät.

När har du det som bäst på jobbet?

– Jag har det som bäst när jag tillsammans med en ungdom eller familj får i uppdrag att arbeta för en förändring och får ta del av deras mod, kraft och kunskap.

När har du det som tuffast på jobbet?

– Jag har det som tuffast när jag upplever hur svårnavigerad det sociala skyddssystemet kan vara. När jag ser hur ungdomar faller ”mellan stolarna” och inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Det kan handla om att de saknar papper, språket eller tilltron till att de faktiskt kan få hjälp om de berättar sin historia, då många har erfarenheter av att redan ha blivit svikna av vuxenvärlden.

Unga Station hjälper samhällets mest utsatta. Gör Stockholm till en mänskligare stad genom att ge dem en tryggare vardag och en ljusare framtid. Här kan du skänka en gåva som hjälper unga i hemlöshet och Unga Station Fortum dubblar insatsen.