KAK/landsförbundet

Högertrafik

Blogginlägg   •   Mar 18, 2015 17:21 CET

Lagrum nr 270

Denna kungörelse träder i kraft vid övergången till HÖGERTRAFIK den 3 september 1967

Fordon SKALL framföras i höger körfält. Detta sker inte alltid och medför problem för övrig trafik.

  1. Fordon som körs i mittfil på motorväg eller väg med flera filer samt är utrustad med asymmetriskt ljus (ljuskäglan lyser längre efter höger sidan) kommer då att skicka ljuset ini vänster backspegel på den bil som kör i intilliggande högerfil. Resultat blir då att omnämnda bilförare blir bländad av ljuskäglan som kommer från backspegeln.
  2. Vid körning i mittfil på ex. trefiligmotorväg i hastighet överstigande 90 km/ tim blockerar man 2 filer och omkörning från andra bilister kan endast ske i vänsterfilen. Ett riskfyllt beteende som kan elimineras om man använder ledig högerfil vid körning rakt fram.

Högerfilen får endast användas för omkörning om hastigheten understiger 70 km/tim

Eller avsikten är att svänga närmaste avfart till höger.