Alerta Bokförlaget

Holländarna lärde svenskarna tillverka sedlar.

Blogginlägg   •   Okt 15, 2010 00:08 CEST

På 1700-talet behövde den svenska staten tillverka kvalitetspapper för tillverkningen av sedlar av en sort som inte kunde förfalskas. Man behövde bygga upp en inhemsk sedeltillverkning. Det var bekant att holländarna tillverkade det vitaste papperet med de förnämligaste vattenstämplarna i hela Europa.

Efter Karl XII:s förödande krig rådde skriande brist på yrkeskunnigt folk i Sverige. Värvningen brukade ofta föregås av så kallade bildningsresor, som svenska ynglingar företog på stipendier från Manufakturkontoret. Man bedrev med andra ord industrispionage.

Trots att det var riskfyllt var den svenska diplomatkåren djupt inblandad i dessa historier och så var också fallet vad gällde de holländska pappersmakarna. Det holländska kvarndistriktet var 1700-talets industricentrum i Europa. Eftersom landet var rädd att mista den egna expertkunskapen om de holländska yrkesarbetarna spred sina kunskaper till utlandet, införde myndigheterna utreseförbud från Holland för yrkeskunnigt folk.

Inte desto mindre lyckades svenskarna smuggla ut pappersmakaren Erasmus Mulder och hans hustru Aagje Volgers från Honig i Zaandam. På omvägar nådde paret Sverige och fördes ut till Tumba utanför Stockholm för att bygga upp ett sedelpappersbruk där. Erasmus Mulder lyckades också värva flera av sina släktingar från Holland och de arbetade alla på bruket mellan åren 1758 och 1825. Muldersläktet var Lutheraner och det var deras smala lycka.  Katolskt yrkeskunnigt folk gav sig nämligen av från Sverige, när de förbjöds utöva sin religion här.

I Botkyrka kommun bor idag över hundra nationaliteter och de är lika isolerade som familjen Mulder var på sin tid. Men orsakerna är inte desamma.  Avståndet till huvudstaden var på den tiden större, för levde man i Tumba på 1700-talet, bodde man ute i ödemarken. Svenskarna själva var tillbakadragna och drogs sig för att umgås med utlänningarna. Och Riksbanken höll dem medvetet isolerade, så att de inte skulle lära upp obehöriga. Mulderfamiljens löner hölls också på en låg nivå i förhållande till i deras hemland, något som de länge var omedvetna om.

Idag är Tumba bruk ett museum blott, men det har varit Sveriges enda sedelpappersbruk i många hundra år. Allt tack vare dessa tidiga invandrare!