IL Recycling

Holland har en plan för cirkulär ekonomi

Blogginlägg   •   Okt 24, 2016 14:31 CEST

Höstens BIR-möte är i Amsterdam och då hör det till att låta värdlandet presentera var de står i olika frågor relaterat till återvinning.

Måndagen började med en intressant presentation av programledaren för cirkulär ekonomi, Marc Pruijn, från ministeriet för Infrastruktur och miljö.

De fördelar som lyfts fram vid övergången till en cirkulär ekonomi är många såsom lägre råvarubehov, koldioxidreduktion och mindre påfrestningar på land och vatten. Men de lyfter även fram att det kan skapa mer än 50.000 nya jobb i Nederländerna.

Från regeringen har man tagit fram planer med aktiviteter hur man ska kunna stötta att övergången till en cirkulär ekonomi ska ske. Verktyg som de tänker använda är bl.a. regulatoriska styrmedel, offentlig upphandling, men man har också tagit fram program för att jobba nära olika näringsgrenar t.ex plastindustrin eller byggindustrin för att tillsammans skapa förutsättningar för att det ska kunna ske. Fem olika näringsgrenar har definierats som prioriterade i detta arbete. En intressant approach på frågan tycker jag, något för Sveriges regering att lära av?

Lars-Gunnar Almryd, VD & Koncernchef, IL Recycling

#inlägg 1 från BIR:s höstmöte 2016