Epson Sverige

Hur förändrar interaktiv teknik arbetsplatsen?

Blogginlägg   •   Dec 07, 2015 10:00 CET

Av: Hans Dummer, Head of VI Business Unit

Interaktiv teknik kan hjälpa till att överbrygga gränser och göra samarbete kollegor emellan problemfritt, oavsett om kollegorna befinner sig i samma rum eller hundratals, kanske tusentals kilometer ifrån varandra. I takt med att kontoren blir mer och mer digitaliserade, är det bara naturligt att samarbetsinriktade uppgifter också utnyttjar digital, interaktiv teknik.Som understryks ovan kan det vara en avsevärd fördel för stora, multinationella företag med kontor över hela världen, men interaktivitet på arbetsplatsen kan även vara till stor nytta för småföretag, inlärningsmiljöer (till exempel skolor) och till och med logistikföretag. Tricket här är att göra innehåll, lektioner eller möten mer engagerande – nu handlar det om att engagera alla, inte bara om att presentera inför en publik.

Vad är då interaktiv teknik?

Som namnet mycket riktigt antyder, kan allt som låter människor praktiskt och fysiskt interagera med det som finns framför dem falla under rubriken "interaktiv teknik". I takt med att kontor, skolor och andra arbetsplatser blivit mer och mer digitaliserade, har det blivit allt svårare för människor att samarbeta direkt. När allt kommer omkring har de flesta datorer och laptops länge varit tämligen otympliga föremål, vilket gjort det svårt att samarbeta i dokument. Datorerna har också berövat oss en del av våra naturliga, instinktiva sätt att arbeta, genom att beröva oss vår förmåga att vidröra, skriva eller flytta föremål.

Utvecklingen av touchteknik, i synnerhet i smarta enheter som telefoner och surfplattor, har lett utvecklingen på detta område och gjort det mycket mer intuitivt att scrolla, läsa och kommentera digitalt innehåll. Denna interaktivitet har nu börjat spridas till bredare och större användningsområden som på ett drastiskt sätt kan förändra våra arbetsvanor.

Numera finns interaktiva laptops och surfplattehybrider som överbryggar gränserna mellan det som tekniken är "avsedd" för, och som låter människor utnyttja touchapplikationer i kombination med mobilitet och anslutningsmöjligheter. Samarbetsinriktad programvara sammanför nu instant messaging, e-post, VOIP, telefoner och interaktiva displayer i syfte att förvandla möten till en mycket mer engagerande, samarbetsinriktad angelägenhet – samtidigt som de praktiska möjligheterna att spara, dela och distribuera diskuterat material bibehålls.

Denna sorts interaktivitet har spridits till såväl styrelserum som klassrum tack vare interaktiva projektorer och stora interaktiva displayer, vilket möjliggör för ännu större grupper att samtidigt interagera i sitt arbete. Andra typer av interaktivitet kan bevittnas genom den aktuella ökningen inom wearables-teknik, så kallade smarta glasögon kan använda sig av förstärkt verklighet i syfte att hjälpa lagerpersonal att lokalisera och spåra föremål, till exempel paket, eller hjälpa underhållspersonal att följa detaljerade instruktioner och samtidigt ha händerna fria att utföra sin aktuella uppgift.

Vad innebär detta för arbetsplatsen?

Utökad kommunikation, förbättrad effektivitet och sänkta kostnader är nyckelfaktorer för den ökande implementeringen av interaktiv teknik inom diverse vertikalt integrerade områden. Förmågan att på ett ögonblick inkludera människor världen över på en och samma plats - utan att medföra några som helst resekostnader - är helt klart en attraktiv aspekt. Nu när videokonferenser kan inkludera många olika interaktiva verktyg som gör samarbeten och kontakt med kollegor ännu enklare, är det inte konstigt att denna typ av lösningar allt oftare används på kontoren.

Inom kreativa områden, till exempel arkitektur, har yrkesutövarna sedan länge gärna velat behålla den interaktivitetsnivå som man åtnjöt innan övergången till digitalt skapande. Där arkitektoniska modeller länge haft en roll i att levandegöra en potentiell design, kan nu smarta glasögon visa byggnaden för en användare i full storlek samt på plats, vilket ger hela branschen en interaktivitet som inte var allmänt tillgänglig för bara några år sedan.

På skolor och universitet kan interaktiva displayer kombineras med samarbetsinriktad programvara för att inspirera till en praktisk inlärning som tidigare var otänkbar. Eleverna kan använda interaktiva pennor – eller till och med sina händer – för att direkt kunna rita, leka och kommentera arbeten längst fram i klassrummet. Alternativt kan alla elever utrustade med surfplattor samtidigt dela sina arbeten med resten av klassen i bedömningssyfte. Detta kan omfatta att dela varandras arbeten eller att samarbeta i ett enda dokument.

Interaktivitet i sin mest grundläggande mening har alltid varit en nyckelfaktor på arbetsplatser samt inom utbildning. I takt med att datoriseringen utvecklades gick en del av denna direkta interaktivitet förlorad, men nu hjälper tekniken till att åter öppna upp interaktivitetens huvudelement – i klassrum såväl som i styrelserum eller mellan olika grupper av människor på olika platser i världen. Denna interaktiva integrering gör ett bra jobb med att inte bara förbättra engagemanget, utan också genom att höja produktiviteten.I takt med att denna teknik fortsätter växa är det troligt att samarbetsinriktad interaktivitet kommer att bli alltmer problemfri på arbetsplatsen.

Klicka här för att få veta mer om Epsons sortiment av interaktiva lösningar. (EB-595Wi, EB-1430Wi, BT-200)