Head Agent

Hur fungerar Headhunting?

Blogginlägg   •   Apr 18, 2013 09:55 CEST


Anglocismer är vanligt förekommande i rekryteringsbranschen. Headhunting är ett exempel på ett sådant begrepp, searchprocess ett annat. Men hur fungerar headhunting? Och hur ser en searchprocess ut? En kort överblick;

Tillsammans med kunden sätter vi upp en realistisk kravprofil där Head Agent vid behov agerar konsultativt stöd.

Vi kartlägger marknaden och söker fram de bäst lämpade och framställer en s.k. "long list".

Vi träffar de mest intressanta kandidaterna för att få fram en "short list" och gör även urval av tidigare genomförda uppdrag.

Vi utför olika personlighetstester och är certifierade på OPQ och Cut-e beroende på tjänst och önskemål. Vi har även möjlighet att utföra färdighetstester.

Under intervjun fokuserar vi på kandidatens kompetenser, drivkrafter och resultat.

Vi presenterar 3-5 kandidater, minst 3 enligt kravprofil och ytterligare kandidater med diversifiering. Vi går även igenom vår short list.

Vi genomför en gedigen referenstagning för att säkerställa kvalitet.

Under hela processen är vi drivande i kontakten med kund och kandidat, koordinerar alla möten, samt informerar åt båda håll.

För mer information kontakta Linus Andersson på Head Agent.

mobil: +46 737 35 29 02

e-mail: linus.andersson@headagent.se