e-Spirit

Hur mår din webbplats?

Blogginlägg   •   Jun 04, 2014 14:54 CEST

Undersöknings och analysföretaget Web Service Awards har precis kommit ut med sin trendrapport för 2014 om hur webbredaktörer upplever sin arbetssituation och kvaliteten på webbplatsen*.

Undersökningen visar tydligt att responsiv design är på frammarsch men samtidigt saknar 39 procent av webbplatserna en mobil lösning. Positiv är dock att webbplatserna under 2014 kommer att få mer resurser, hela 37 procent angav att de satsar på digitala kanaler i år.

När det kommer till CMS och publiceringsverktyg verkar det som att många går miste om de möjligheter som faktiskt finns för att förbättra systemen. Även om 25 procent har regelbundna utbildningar i CMS är det endast 10 procent som använder det material som leverantören tillhandahåller.

54 procent upplever att webbplatser är anpassad efter besökarens behov, men bara var femte webbplats använder feedbacken de får från sina besökare för att bli bättre.

Webbplatserna behöver bli bättre på är att ta tillvara på den feedback som finns och att faktiskt bli bättre på att se till besökarnas behov. Dock anser 68 procent att de har ett väl fungerande CMS vilket är en minskning från föregående år med 5 procent.

För att råda bot på webbplatsernas problem bör företagen och organisationerna bakom ta hänsyn både till webbredaktörernas behov och besökarnas upplevelser.

Hur gör man då detta?

Det man kan börja med är att utvärdera hur väl ditt CMS fungerar inom organisationen. Då är det viktigt att ta hänsyn både till webbredaktörerna och utvecklarna bakom systemet och se till att de har de rätta verktygen och upplever att systemet är enkelt och smidigt att använda.

Sedan går du vidare till dina besökare för att se hur de upplever hemsidan. Det som är viktigt är att ha en responsiv sajt som kan läsas på alla olika enheter utan att för den skull förlora innehåll. Man ska även säkerställa att sidan lätt kan byta språk och att en eventuell webbshop ska vara smart integrerad. Givetvis är navigeringen också a och o, så en sökfunktion är absolut att föredra.

*All statistik är hämtad ur rapporten ”Hur mår Sverige webbplatser” från 2014. Rapporten finns att tillgå i sin helhet på: www.webserviceaward.com