Cinode

Hur ska du säkerställa konsultintäkter under 2017?

Blogginlägg   •   Jan 12, 2017 13:09 CET

Personalomsättningen i konsultbranschen är hög, lojaliteten låg och nya affärsmodeller samt the GIG economy sätter företagsledare i konsultbranschen under stor press. Högt upp på prioriteringslistan står för många att behålla konsulterna för att minimera intäktsrisker.

Hur ska du säkerställa konsultintäkter under 2017?

Vad händer om konsulterna som drar in mest intäkter slutar? Konsulter med hög debiteringsgrad och som drar in stora intäkter är ofta perifera i det interna nätverket. De prioriterar kunden före att bygga relationer internt. Kunden är i centrum men för att få värdet av att tillhöra en specifik organisation behöver det externa nätverket vara i balans med det interna.

Konsulter som är perifera i det interna nätverket är en hög risk... Läs hela inlägget om hur du säkerställer dina viktigaste konsultintäkter.