change2grow

Hur skapar man förutsättningar för bra resultat med förändringsledning?

Blogginlägg   •   Jun 26, 2013 19:41 CEST

Change2grow arbetar som eller stödjer chefer och förändringsledare för att skapa hållbara affärslösningar för sina kunder i förändring. Det gör de med hjälp av unika verktyg och metoder inom effektiv och motiverande kommunikation & ledarskap. Men hur fungerar förändringsledning? Och hur ser processen ut?

Change2grow hjälper företag och organisationer att genomföra lyckade förändringsprojekt. De stödjer processen med  främst kunskap inom förändringsledning och förändringskommunikation. Fokus är att se hela förändringsprocessen med människan och affären i fokus via 3 steg till bättre lönsamhet.

3-stegsmodellen innefattar alla steg för att nå framgångsrik förändring:

3 Stegsmodellen Fa ̈rg Del

1. Insikt (nuläge -vad och varför, skapa förståelse, en tydlig vision och KPI:er) 

2.  Avsikt (hur och när? planer och implementering i olika steg)  

3. Utsikt (uppföljning, plan för nytt läge)

Vad är unikt?

Change2grows modeller utgår från det nya ledarskapet, ny modern hjärnforskning och ett tydligt fokus på kundens framgång. Insikten att resultatet kommer endast om fokus är på medarbetarna, det är ju de som ska göra jobbet. Hur motiverar och engagerar man medarbetarna i förändring på bästa sätt?

Varför ser kunder så bra resultat?

Effekten av att arbeta med change2grows modeller och metoder är att processen går snabbare, blir roligare och är mer utvecklande. Ett annat resultat som de ofta ser är att rätt kommunikation och ledarskap ger mer motiverade, engagerade och proaktiva medarbetare. Steg som också tydligt syns i  resultat genom uppnådda KPI:er och försäljningsmål.

När change2grow är klara vill de att det nya beteendet och den nya kulturen skall sitta i väggarna. Inte bara finnas i en pärm på kontoret.