Hvilan Folkhögskola

Hvilans rektor förklarar Omdöme och behörighet

Blogginlägg   •   Jul 23, 2009 10:16 CEST

Omdöme och behörighet
Efter alla allmänna kurser kan du få ett studieomdöme. Detta är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Omdömet är fyrgradigt och sätts gemensamt av de undervisande lärarna. För flera universitets- och högskolekurser krävs särskild behörighet i ett eller flera ämnen. Detta kan du få hos oss i de flesta ämnen. Då intygar vi att dina kunskaper motsvarar de gymnasiala kurserna på samhällsvetar- eller naturvetarprogrammet.

Vilka bidrag finns att söka?
Studierna på Hvilan ger dig rätt till statligt studiestöd.

Studiehjälp får du till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Skolan rapporterar in eleverna till CSN.

Studiemedel får du från och med höstterminen det året du fyller 20 år.
Ansökan görs när som helst men du kan inte få stöd för mer än fyra veckor retroaktivt.

Läs mer på våran hemsida hemsida.